Biblické zamyslenia: Prvý list Korinťanom #10

*|MC:SUBJECT|*ÚVOD k biblickým zamysleniam formou LECTIO DIVINA
ARCHÍV biblických zamyslení na stránke UPECE ZA

Pozri v internetovom prehliadači1 Kor 3, 10 – 23

Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy. Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: „On chytá múdrych v ich chytráctve“ a zasa: „Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne.“ A tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. Veď všetko je vaše: či Pavol, alebo Apollo, Kéfas, svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť – všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží.

LECTIO

Apoštol sa tu predstavuje ako ten, ktorý položil základ cirkvi v Korinte a ním je ukrižovaný Ježiš Kristus. Deň súdu ukáže, či kazatelia, ktorí tam prišli po ňom, vytvorili niečo trvalé, alebo iba pomíňajúce sa. Korintskej cirkvi pripomína, že je miestom Božej prítomnosti. Práve preto sú nezmyselné a nebezpečné spory medzi nimi, ktoré ohrozujú a rozbíjajú tento chrám. Obracia sa aj na tých, ktorí tieto rozbroje vyvolávajú, a hovorí, že aj keď si to myslia, nemajú „patent na múdrosť“, lebo skutočnou múdrosťou je múdrosť kríža, nie múdrosť sveta.

„Lebo nik nemôže položiť iný základ… a ním  je Ježiš Kristus“ (v. 11).

MEDITATIO

Cirkev je naozaj Božím chrámom, Božou stavbou, ktorú on sám chce budovať. Nielen Cirkev ako celok, ale každá diecéza, farnosť, rodina a každý jeden z nás (porov. 1 Kor 6, 19). Toto slovo nás učí, že základom každého budovania má byť Ježiš Kristus. Ak farnosť či rodina buduje na Kristovi, na jeho slove, tak je múdra a takáto stavba obstojí aj v búrke. „Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale“ (Mt 7, 24n). Ak nebuduje na Kristovi, buduje na piesku, teda nemá žiadne základy a hrozí, že sa „dom“ zrúti. To isté platí aj o budovaní vzťahov i osobného života každého z nás. Buď staviam na Kristovi, alebo je môj život bez základov. Potom je tu ešte jedno riziko: základy som postavil (mám nejaké „základné vedomosti“ o Bohu), ale nebudujem ďalej. Základy, na ktorých sa ďalej nestavia, nemajú zmysel, lebo sa v nich nedá bývať. A do tretice: keď už staviam, mám stavať z „materiálu“, ktorý ponúka Sväté písmo, a ten má hodnotu u Boha, nielen v ľudských očiach. Lebo Boh je ten, ktorý robí kolaudáciu.

ORATIO

Pane Ježišu Kriste, vyznávam, že ty si základom, na ktorom chcem postaviť celý svoj život i život mojej rodiny. Chcem stavať iba z toho, čo je „zlatom“ v tvojich očiach. Nech ma tvoje slovo buduje, nech buduje moju rodinu, moju farnosť i celú Cirkev. 

CONTEMPLATIO

Ježiš – základ môjho života

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láskeThis email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*