Biblické zamyslenia: Prvý list Korinťanom #12

*|MC:SUBJECT|*ÚVOD k biblickým zamysleniam formou LECTIO DIVINA
ARCHÍV biblických zamyslení na stránke UPECE ZA

Pozri v internetovom prehliadači1 Kor 4, 9 – 21

Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anjelov i ľudí. My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení. Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova, ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. Prosím vás teda, napodobňujte ma! Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna, verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi, ako učím všade po všetkých cirkvách. Niektorí sa začali tak vyvyšovať, akoby som k vám už nemal prísť. Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán, a posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci, lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám k vám prísť s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?

LECTIO

Pavol sa tu stavia proti pyšnému sebavedomiu Korinťanov, ktorí samých seba považujú za duchovne sebestačných a múdrych. Kladie ich do protikladu so skúsenosťami svojho života: pohŕdaním, slabosťou… Toto utrpenie je priamym dôsledkom toho, že hlása Ukrižovaného, lebo kríž formuje aj jeho hlásateľa. Potom sa obracia na adresátov listu ako na „milované deti“. Duchovné otcovstvo kladie na neho určité požiadavky. Preto môže a musí napomínať. Nekompromisne a láskavo. Majú ho napodobňovať, lebo on sám napodobňuje Krista a slúži mu; riadi sa Kristovým krížom. Touto kapitolou sa končí prvá časť listu, kde Pavol konfrontoval slovo o kríži s „múdrosťou tohto sveta“.

„… ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti“ (v. 14).

MEDITATIO

O bratskom napomenutí sme hovorili nedávno, predsa sa však ešte zastavme pri tejto téme. Pavla hnala k napomínaniu „svojich detí“ láska. Keď to bolo potrebné, bol prísny (v. 21). Mnoho detí dnes blúdi preto, lebo si rodičia či ostatní zodpovední nesplnili túto povinnosť, keď to ich zverenci veľmi potrebovali. Pravá láska k deťom, aj k tým duchovným, zahŕňa v sebe toto napomínanie. Inak je to „láska“, ktorá necháva „deti hynúť hladom a biedou“, hlavne duchovnou a morálnou. Keď napomíname tie deti, ktoré „blúdia“, preukazujeme im lásku. Aj z tohto sa budeme zodpovedať Bohu, ktorý hovorí: „… ty ho však neupozorníš a nebudeš hovoriť, aby si zločinca na záchranu jeho života odradil od zlej cesty, ten zločinec zomrie vo svojej vine, no jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. Ale ak si ty varoval zločinca, a on sa neodvrátil od svojej neprávosti a od svojej zločinnej cesty, on zomrie vo svojej vine, ty si si však zachránil dušu“ (Ez 3, 18n). Ak patríme k napomínaným, skúsme sa na to pozrieť z tejto perspektívy.

ORATIO

Bože Otče, od teba pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi, zmiluj sa nado mnou a daruj mi správnu lásku k tým, ktorých si mi zveril, lebo sú tvoji. Daj, nech mi záleží na ich spáse. Nedovoľ, aby som ich nenapomínal, keď je to potrebné, zo strachu, že sa im prestanem páčiť alebo že stratím ich priazeň či ich samých… (porov. Ef 3, 14n).

CONTEMPLATIO

Ježiš, ktorý ma učí napomínať

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láskeThis email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*