Biblické zamyslenia: Prvý list Korinťanom #13

*|MC:SUBJECT|*ÚVOD k biblickým zamysleniam formou LECTIO DIVINA
ARCHÍV biblických zamyslení na stránke UPECE ZA

Pozri v internetovom prehliadači1 Kor 5, 1 – 13

Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca. A vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu! Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako prítomný, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa zhromaždíme, vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň. Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete, že trocha, kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok, Kristus. Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Pravda, nie so smilníkmi tohoto sveta či s chamtivcami, s lupičmi alebo modloslužobníkmi, to by ste museli ujsť z tohoto sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?! Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba! 

LECTIO

Pavol považuje za nepochopiteľné, že trpia také zvrátené správanie, ktoré bolo nemysliteľné aj u pohanov. A čo je horšie, komunita nielenže nezasiahne, ale ešte sa aj chváli svojou benevolentnosťou namiesto toho, aby pre to cítila bolesť. Pavol vidí iba jediné riešenie – vylúčiť hriešnika z komunity. Nie preto, aby bol zničený, ale aby ho to pohlo k pokániu a bol zachránený. Pavol je realista a vie, že ich obklopuje pohanský svet. Preto nevraví, aby ušli spomedzi pohanov, ale aby vniesli do ich sveta Krista – odlišným spôsobom života. Vyzýva kresťanov, aby prekonali zlobu a nečistotu v sebe i v spoločenstve a žili čisto a úprimne. Silu na takýto život dáva Kristus – veľkonočný Baránok. 

„Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto?“ (v. 6).

MEDITATIO

Kvások je dobrá vec. Ale nie vtedy, keď chceme mať nekvasené cesto alebo keď padne do kompótu. Tam je škodlivý, spôsobuje rozklad. Pavol ku kvásku prirovnáva hriech, ktorý nikdy nie je dobrom, ale znehodnocuje náš život – nový život v Kristovi. Prostredie v ktorom žijeme, sa pomaly stáva tiež „korintským“. Obklopuje nás čím ďalej tým viac pohanská kultúra aj mravnosť. Ak obstojíme a nepodľahneme tlaku sveta, vnesieme doň Krista. Ale ako obstáť? Jedinou možnosťou, ako to nie je izolovať sa od sveta, ale izolovať sa od hriechu, je nerobiť s ním kompromisy. Je to rozhodnutie vylúčiť zo svojho srdca akúkoľvek náklonnosť na hriech a dobrovoľné zotrvávanie v ňom. Trocha kvasu – malý hriech, ktorého sa nechcem pustiť – môže spôsobiť, že v mojom srdci to „začne kvasiť“ a znehodnotí všetko, čo je v ňom dobré. Takisto môže „zvnútra rozložiť“ aj celé spoločenstvo, v ktorom žijem, ak nerobím pokánie. Preto Pavol hovorí aj nám: „Vyčistite starý kvas“ (v. 7). Pusťme sa starých hriechov, aby sme mohli žiť novým životom.

ORATIO

Pane, pred tebou nič nie je skryté. Ty poznáš každú moju záľubu v hriechu, aj malé hriechy, z ktorých si nič nerobím. Buď mi milostivý a daj mi silu bojovať s tým. Chcem žiť s tebou novým, víťazným životom.

CONTEMPLATIO

Ježiš, ktorý neznesie hriech

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láskeThis email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*