Biblické zamyslenia: Prvý list Korinťanom #14

*|MC:SUBJECT|*ÚVOD k biblickým zamysleniam formou LECTIO DIVINA
ARCHÍV biblických zamyslení na stránke UPECE ZA

Pozri v internetovom prehliadači1 Kor 6, 1 – 11

Kto z vás sa odváži, keď má s iným spor, súdiť sa pred nespravodlivými, a nie pred svätými?! Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?! Neviete, že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa! Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím? Na vaše zahanbenie to hovorím. Vari nie je medzi vami nik múdry, kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? Ale brat s bratom sa súdi – a to pred neveriacimi?! Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

LECTIO

Ďalej Pavol veľmi radikálne rieši otázku súdnych sporov medzi kresťanmi, ktorí sa často obracali na pohanské súdy. Prihovára sa im trocha ironicky, lebo sa považovali za „múdrych“, no nedokázali tieto nezhody vyriešiť sami. Pavol vyjadruje nespokojnosť s komunitou, pretože sa jej nedarí preniesť základné presvedčenie viery do bežného života. A to je na hanbu. (Označenie pohanov ako nespravodlivých je v zmysle „neospravodlivení“. Svätí – „ospravodlivení“, teda kresťania. Porov. zamyslenie k Rim 3, 21n).

„Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou“ (v. 7).

MEDITATIO

Nech je oslávený Boh za každú rodinu, ktorá sa nesúdi o dedičstvo; za všetkých susedov, ktorí si postavia plot bez hádky! Je krásne, ak sa vzájomne dohodneme so zreteľom na Pána. Ale nie vždy to ide ľahko. Dokážeme vtedy zniesť krivdu alebo škodu, ustúpiť, nebojovať o každé euro… hľadať najprv Božie kráľovstvo? (porov. Mt 6, 33; Rim 14, 17). Lepšie je totiž krivdu znášať ako spôsobovať. (Vyskúšajme to v niečom nepodstatnom, tak sa to naučíme.)  Sme ochotní riešiť nezhody podľa Božích pravidiel, a ak je potrebné, vyhľadať kňaza alebo niekoho, kto sa vyzná v „Božích veciach“ lepšie ako my, aby nám s tým pomohol? Mali by sme si uvedomiť, že rozsúdenie sporov medzi veriacimi sa musí opierať o princípy našej spoločnej viery v Krista. Pokiaľ by sme postupovali ináč, znamenalo by to, že naša viera nie je schopná ovplyvňovať náš každodenný život a naše rozhodnutia. Formuje kresťanstvo moje zmýšľanie, alebo je iba pozlátkou? Uverme Písmu, že ak sa rozhodneme riešiť konflikty podľa Božích zásad, vybrali sme si lepší podiel, ktorý nám nik nevezme a hrdza ani mole ho nezničia. 

ORATIO

Bože, ujmi sa môjho súdu, rozrieš každý môj spor a zachráň ma; daj mi žiť, veď si to prisľúbil. Zasadni na trón ako spravodlivý sudca. Pozri na moje poníženie a vysloboď ma; veď som nezabudol na tvoj zákon. Spása je ďaleko od hriešnikov, lebo tí na tvoje ustanovenia nedbajú. Mnohí ma prenasledujú a sužujú, no ja sa neodkláňam od tvojich prikázaní. Tvoje milosrdenstvo, Pane, je nesmierne… (porov. Ž 9, 5; 119, 153n).

CONTEMPLATIO

Ježiš – spravodlivý sudca

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láskeThis email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*