Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiNedeľa 11.10.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Dnešné čítanie z Matúšovho evanjelia je o svadobnej hostine. Existujú rôzne interpretácie tohto čítania, ale takto tomu rozumiem ja. Pôvodní hostia (Židia) neprišli na svadbu (spojenie Ježiša s jeho cirkvou). Kráľ (Otec) teda poslal sluhov (prorokov), aby zavolali pozvaných na svadbu. Avšak pôvodní hostia odmietli prísť. Dokonca potupili alebo zabili služobníkov, ktorí boli vyslaní, aby hostí zavolali. Kráľ vo svojom hneve poslal svoje vojská. Tu Ježiš prorokuje zničenie Jeruzalema Rimanmi v roku 70 po Kr. Zatiaľ je to všetko spravodlivosť Starej zmluvy pre tých, ktorí sa rozhodli žiť v Starej zmluve.

Kráľ potom poslal svojich sluhov do ulíc, aby pozvali všetkých, ktorí by prišli, dobrých aj zlých. To je dobrá správa, pretože sú pozvaní aj nežidia a hriešnici (ty a ja). Potom sa však stane niečo prekvapujúce. Jeden z hostí nemá na sebe svadobné oblečenie a preto je vyhodený. O čo vlastne ide?

Pamätaj, že svadba je spojením Ježiša a jeho cirkvi. Všetci, ktorí veria v Ježiša, sú s ním zjednotení. Znamená to, že všetci hostia (cirkev) majú byť zjednotení s Kristom. Všetci sú Kristovou nevestou; muži aj ženy, dobrí aj zlí, Židia aj nežidia, otroci aj páni. Jeden človek ale na hostinu nepríde v svadobnom oblečení. Nechce byť zjednotený s Kristom, chce iba svadobnú hostinu. Predstavuje pre mňa všetkých tých, ktorí chcú Božie dary, ale Bohu sa radšej nepodriadia. Mám aj inú myšlienku. Máme si obliecť Krista. Máme mať oblečeného Krista. Keď sme s ním zjednotení, sme premieňaní, aby sme sa mu viac podobali.

Pre mňa je posolstvo Otcovho srdca veľmi dôležité. Stávame sa ako Ježiš, keď sa staneme Božími deťmi. Ak nemáme taký osobný vzťah s Bohom ako Otcom, potom sme sa nestali Božím dieťaťom ako je Ježiš. A ak nemáme žiadnu túžbu stať sa mu podobným, môže nám povedať: „Nikdy som ťa nepoznal.“ Keď je Boh náš Otec, Ježiš je zároveň náš brat (ako Božie dieťa), ako aj náš manžel (ako Ježiš zjednotený s cirkvou) a my sme premieňaní, aby sme boli ako on.

Pozvanie od Boha je pre všetkých ľudí. Mnoho je povolaných, ale iba niektorí sa rozhodnú obliecť si svadobné šaty (rozhodnú sa spojiť s Ježišom a podriadiť sa mu). Málo je vyvolených, ale chvála Bohu, sme Božie deti a patríme medzi vyvolených.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu