Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiNedeľa 15.11.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Mám rád toto čítanie, lebo jasne znázorňuje pravidlo prírody. Platí to vo fyzickom svete a je to pravdivé aj v duchovnom svete. Platí to vždy. Toto pravidlo hovorí,  ‘Ak to nepoužívaš, stratíš to.’

Predstav si zraneného futbalistu. Musí sa veľmi snažiť precvičovať svoje svaly, lebo inak ich stratí. Zoslabne a ako futbalista bude menej zdatný; možno dokonca príde o svoje miesto v tíme. Alebo si pomysli na jeden druh rýb, ktoré žijú v hlbočinách v jaskyniach v severnej Afrike. Žijú v úplnej tme a sú slepé, lebo nemajú oči. Ale tieto ryby mali oči, keď sa vyliahli z vajíčok. Avšak nikdy ich nepoužívali a po čase tie oči celkom zmizli. Alebo si pomysli na problémové manželstvo. Manžel a manželka sa prestali navzájom milovať. Musia si dať pozor, lebo by mohli stratiť svoje manželstvo. Vo fyzickom svete je takýto zákon. Čo sa zanedbáva, to sa stratí.

Ako je to v duchovnom svete? Rovnako. Ak sa kresťan pravidelne modlí a zúčastňuje na bohoslužbách, ochraňuje to jeho vzťah s Otcom. Ak to zanedbáva, vtedy tento vzťah chradne. Rovnako platí, že kresťan môže mať určité duchovné dary, napríklad hudobný talent, prorocký náhľad, schopnosť povzbudzovať iných, pohostinnosť, vyučovanie, dávanie, uzdravovanie atď. Je dobré, keď si uvedomujeme svoje dary a často ich používame. Ak ich zanedbávame, vtedy nimi nikto nebude požehnaný a tieto dary zoslabnú. Ale ak ich uplatňujeme, vtedy sa posilnia a každý bude nimi požehnaný. Alebo si pomysli na svoj vzťah s Ježišom. Ak mu často ďakujeme a chválime ho za to, čo pre nás urobil, náš vzťah s ním sa posilní.

Toto čítanie nie je o tom, kto dostal najviac; je o tom, kto s najväčším úžitkom využije to, čo dostal. Ten, ktorý prevzal najväčšiu zodpovednosť (päť talentov), získal najviac. Ten, ktorý prevzal menšiu zodpovednosť (dva talenty), získal menej. A ten, ktorý celkom zanedbal to, čo dostal (jeden talent), ten ho stratil. Bol daný tomu, ktorý mal desať.

Za talenty môžeme považovať aj lásku. Kto najviac miluje, je najviac milovaný. Kto menej miluje, je menej milovaný. A kto lásku zanedbáva, bude nemilovaný. Tak sa dnes rozhodni, ako chceš využiť mieru svojej lásky s najväčším úžitkom. A budeš prežívať radosť svojho Pána v Božom kráľovstve.

 
 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu