Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiNedeľa 22.11.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Žiješ v krajine, kde to ‘nikdy nie je dosť dobré’? Nezáleží na tom, ako sa namáhaš, nezáleží na tom, ako dobre to robíš, vždy je tu ďalší cieľ, ktorý treba dosiahnuť. Ak je to tvoj prípad, potom si pri čítaní Ježišových slov môžeš myslieť, že ty si tým capom, ktorý smeruje k večnému zatrateniu. Vždy keď čítam túto stať Písma, myslím na žobrákov na ulici. Nikdy som nevedela, ako mám na nich reagovať. Počula som rôzne názory na to, ako sa k nim správať. A obvykle prejdem okolo nich, možno s modlitbou alebo s nezreteľným zamrmlaním ‘Boh ťa žehnaj’. Zanedbávam Ježiša? Dúfam, že nie. Keď som čítala túto časť Písma z tejto perspektívy, nebola to dobrá správa.

Avšak evanjelium prináša dobrú zvesť a slobodu od viny a odsúdenia. Tak som si znovu prečítala túto stať Písma a našla som tam tri slová, ktoré zmenili moje chápanie. Ježiš súdi ‘ako pastier’. Keď som čítala Ezechiela a žalm, videla som Ježiša ako pastiera pri práci. A Ježiš ovce zachraňuje a stará sa o ne. Dáva im čo potrebujú. Rozumie situácii, v ktorej sa nachádzajú: stratené, blúdiace, v údolí smrti a zúfalstva, zranené, choré, pasúce sa na zelených pašienkach alebo sediace a radujúce sa z hostiny, ktorú im pripravil. Pozná každú našu potrebu, vie prečo reagujeme tak ako reagujeme a neodsudzuje nás. Jeho milosť a milosrdenstvo, dobrota a láskavosť ma sprevádzajú po všetky dni môjho života. A tak, ako jedna z jeho oviec, môžem odpočívať v bezpečí.

Ale či nie je viera bez skutkov mŕtva? Áno, je. Ale Ježiš nežiada odo mňa, aby som sa starala o celý svet. Žiada odo mňa, aby som sa starala o jedného z jeho najmenších. Ak tak urobím pre jedného, to stačí. Tak buďte povzbudení, vystrite ruky na pomoc druhým tak ako môžete. Ježiš na nás nekladie nesplniteľné požiadavky.  Matky Terezy sa raz pýtali, ako môže pomáhať ľuďom so všetkou tou biedou všade naokolo. Odpovedala, že nemôže zmeniť celkový obraz, ale môže pomôcť tomu jednému, ktorého má pred sebou. My takisto, môžeme sa venovať a pomáhať tomu, kto stojí pred nami a nebyť preťažení alebo odsúdení tými, ktorým nedokážeme pomôcť.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu