Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiPiatok 27.3.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Sú tri otázky, ktoré vyšetria duchovné zdravie ktoréhokoľvek človeka. Kto si? Odkiaľ pochádzaš? Kam ideš?

Prvá znie: “Kto si?” V čítaní z Knihy Múdrosti vidíme dve odlišné odpovede. Jedna osoba sa označila Božím dieťaťom, a prehlásila, že Boh je jej otec. Tí ostatní ľudia vedeli, že nie sú Božie deti, a boli pohoršení. Chceli tomuto Božiemu dieťaťu ublížiť, pretože si mysleli, že sa vyhlasuje za lepšieho od nich. Keď spoločnosť počúva spravodlivých, zavládne pokoj. Ale keď sťahuje dobrých ľudí dolu na úroveň tých skazených, potom vždy príde násilie. My vieme, že sme Božími deťmi. Môžeme očakávať, že siroty budú pohoršené touto pravdou. Možno nám dokonca budú chcieť uškodiť. Ale my máme túto útechu; existuje odplata za svätosť a odmena pre nevinné duše. Boh odmeňuje a podporuje tých, ktorí sú svätí a nevinní, každým duchovným požehnaním v nebeských oblastiach. Náš Otec nám dáva viac, než nám Siroty môžu kedykoľvek vziať. A ak budeme pevní, tak spoločnosť bude chcieť ten pokoj, ktorý máme. Inými slovami, naša viera je tým liekom, ktorý naša chorá spoločnosť potrebuje.    

Tá druhá otázka znie: “ Odkiaľ pochádzaš?” Božie deti pochádzajú od ich Nebeského Otca. Siroty veria, že sú z mesta, kde sa narodili. Jedna osoba tak prijíma dedičstvo a identitu od svojho Otca. Tá druhá prijíma len označenie pôvodu; a to nie je identita, je to iba historický fakt. Ježiš konfrontoval perspektívu svojich poslucháčov. Vy si myslíte, že viete odkiaľ pochádzam, ale ja viem od koho pochádzam; “Ja pochádzam od môjho Otca!”
Treťou otázkou je: “Kam ideš?” Mnohí ľudia si myslia, že nejdú nikam. Jedného dňa zomrú a to je koniec. Toto je beznádej. Iní si myslia, že môžu ísť do neba alebo do pekla. Nie sú si istí, čo sa stane. Toto je neistota. Zatiaľ čo ďalší vedia, že idú ku svojmu Otcovi. Toto je nádej, istota a šťastie. 

Čomu veríš ty? Si Božím dieťaťom? Prišiel si od tvojho Nebeského Otca? Ideš naspäť k nemu? Pozri sa na svoj život a premýšľaj nad svojou vierou, nádejou a láskou. Ak nie sú dostatočné, potom potrebuješ premýšľať nad týmito tromi otázkami. Popros Ducha Svätého, aby ťa priviedol k pravde. Keď budeš nasledovať jeho vedenie, budeš mať takú vieru, nádej a lásku po akej túžiš. Toto je tvoje dedičstvo a nikto ti ho nemôže vziať.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte Otcovmu srdcu pre Slovensko 2%

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu