Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiPiatok 3.7.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Pavol napísal, že už nie sme viac prisťahovalci. Čo to znamená? Prisťahovalci len prechádzajú, tak ako stopári, nemajú žiadne spojenie s miestom, kde sú, žiaden pocit, že by tam patrili. Nenachádzajú radosť v prítomnom okamihu, pretože ich myšlienky sú zamerané na ťažkosti ich cestovania. 

Namiesto toho sme spoluobčania. Rímski občania si užívali mnohé práva, privilégia a ochranu rímskeho práva. Rimania sa cítili tak, akoby ich ríša bola spoločným dedičstvom všetkých občanov. Otroci a barbari nemali žiadne takéto privilégiá. Napríklad rímsky občan si mohol žiadať, aby bol súdený rímskym súdom. Otrok mohol byť súdený svojím pánom. 

Sme spoluobčania svätých. Nebeské kráľovstvo je naším dedičstvom a my si užívame všetko nebeské duchovné požehnanie. Môžeme poprosiť Ježiša, aby za nás súdil, dôverujúc v jeho milosrdenstvo, a tak sa vyhnúť nutkaniu vynášať svoje vlastné súdy. Sme tiež členovia Božej domácnosti, patríme do jeho rodiny. Patríme k nemu. Všetci ďalší veriaci sú tiež v Božej rodine. Našimi predkami vo viere sú apoštoli a proroci. Oni nám zanechali úžasné dedičstvo. A Ježiš Kristus je našou hlavou. On v nás všetko drží pohromade, aby sme sa stali chrámom Ducha Svätého. 

Toto je nádherná perspektíva. Čo si myslíš sám o sebe? Súhlasíš s Pavlom? Ak nie, prináša ti tvoja perspektíva rovnaké požehnania?

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu