Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – piatok 30.4.2021

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiPiatok 30.4.2021

Liturgické čítania na dnešný deň

Toto čítanie sa mi veľmi páči, pretože tam je jedna perspektíva, ktorá ma oslovuje. Ježiš povedal: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.”

Mnoho ľudí to chápe tak, že Ježiš odišiel, ale vrátil sa a vezme svojich učeníkov do domu svojho Otca. Niektorí ľudia si myslia, že Otcov dom je v nebi, ale pre iných je jeho domom miesto, kde na zem prichádza Nebeské kráľovstvo. Niektorí uvažujú fyzicky o tom, že pôjdu niekam na konkrétne miesto, ale existuje aj iná perspektíva a páči sa mi.

Kde býva Otec? Podľa Ježiša si on aj Otec urobia v nás svoj domov. Sme tiež chrámami Ducha Svätého. To znamená, že my sme Otcov dom. Každý z nás je príbytkom. Pred Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním vo veriacich prebýval hriech, takže ľudia neboli pre Boha vhodným miestom na život. Po jeho smrti a zmŕtvychvstaní bolo za všetok tento hriech raz a navždy zaplatené. Takto Ježiš pripravil obydlie pre Boha, aby v nás prebýval. Takže Ježiš, ktorý má Božiu prirodzenosť, môže prísť a žiť v nás tiež. Týmto spôsobom nás berie, aby sme boli s ním. A tam, kde sme, je aj on.

Tomáš povedal Ježišovi, že nepozná cestu do obydlí, o ktorých Ježiš hovorí. Tomáš stále myslel na fyzické obydlia. Ježiš povedal, že on je cesta. To znamená, že je prostriedkom, pomocou ktorého môžeme žiť v jednote s Otcom.

Uvedomuješ si, že Boh je v tebe práve teraz? A chce s tebou vnútorne komunikovať; prostredníctvom tvojich myšlienok, pocitov a túžob. Možno by si mohol poďakovať Ježišovi, ktorý to umožnil. Alebo si snáď uvedomíš, že môžeš robiť to, čo robí Otec, a povedať to, čo hovorí on. Zamysli sa nad tým. Čo práve robí Otec a čo hovorí na tvoju situáciu? Požiadaj Ducha Svätého, aby ťa viedol. Ak nie je pre teba ľahké vnútorne komunikovať s Otcom, môžeš každý večer pred spaním vyskúšať „examen“ svätého Ignáca z Loyoly. Uvedom si Božiu prítomnosť, ďakuj za požehnania dňa, uvedom si emotívne momenty, vyber si najdôležitejšiu udalosť a požiadaj Otca, aby ti o tom hovoril v tvojom srdci, a nakoniec požiadaj Boha, aby ti zajtra pomohol uplatniť akékoľvek nové poznatky. Časom sa to, čo začína ako disciplína, stane zvykom a zvyk sa stane súčasťou každej významnej chvíle každého dňa; stane sa to tvojou prirodzenosťou. Svätý Ignác dostal otázku, ktorú modlitbu by zachovával, ak by mal dovolenú iba jednu. Vybral si toto svoje spytovanie svedomia (examen), pretože to živilo jeho vzťah s Bohom.

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko


🔎 Posledná prednáška seminára Otcovo srdce.
📽  Zoznam všetkých zverejnených vyučovaní nájdete TU.
🔔 Upozornenia na Youtube vás nasmerujú na nové videjká.
👉 Upozorníme vás na ne aj na našom facebooku.
🎧 Radšej počúvate? Web | Spotify | Apple podcasts
👍 Ich zdieľaním pomôžete šíriť posolstvo o Otcovej láske.

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu