Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiPiatok 9.10.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Dnes je ďalší deň s čítaním, ktoré ponúka inú perspektívu. Vo svete, kde ľudia premýšľajú vo fyzickom rozmere, je dieťa prirodzeným potomkom svojich rodičov. Ale v nebeskom kráľovstve, kde ľudia rozmýšľajú v duchovnom rozmere, je dieťa niekým, kto má rovnakú prirodzenosť ako jeho duchovní rodičia. Pozri sa na učeníkov. Vôbec neboli Ježišovi príbuzní, ale stali sa mu podobnými. Ježiš bol zase taký, ako jeho nebeský Otec. Takže oni všetci sú božími deťmi. V dnešnom čítaní Pavol vysvetľuje, že sme všetci duchovnými deťmi Abraháma, ak máme vieru, ako aj Abrahám mal vieru.  Ale aká to bola tá Abrahámova viera? Nebola to viera v spasenie. Abrahám nemal žiadne poznanie Ježišovho spásonosného milosrdenstva. Nemal ani žiadne poznanie Mojžišových zákonov. Tak čomu veril Abrahám? Veril tomu, že ak Boh niečo sľúbil, tak to aj splní. Ak Boh povedal, že jeho žena bude mať dieťa, aj keď už bola zďaleka príliš stará na to, aby mohla porodiť, Abrahám mu uveril. Abrahám veril, že Božie slovo je pravdivé, dokonca aj keď je to fyzicky nemožné. A my sa stávame duchovnými deťmi Abraháma, ak veríme to isté. 

Tak čomu ľudia veria, ak nie sú deťmi Abraháma? Mnohí židia verili v raných začiatkoch cirkvi v zákony a tradície judaizmu. Pre nich toto bolo to dôležité, takže nikdy nemohli nasledovať Božie vnuknutie, ak by zahŕňalo porušenie tých zákonov a tradícii. Toto bolo prekliatie, keďže nikto nedokázal plniť všetky tie zákony a tradície. Takže keď boli ľudia usvedčení z hriechu, Zákon si vyžadoval obeť alebo trest, alebo dokonca smrť. Nebolo tam žiadne milosrdenstvo.  

Ale Galaťania boli v oveľa lepšej pozícii, než tí, ktorí boli závislí na Zákone a tradíciách judaizmu. Verili, že to, čo Ježiš povedal, bola pravda, aj keby to bolo fyzicky nemožné. Napríklad verili, že Ježiš vstal z mŕtvych; a očakávali, že sa im stane to isté. Verili, že láska naplnila celý Zákon, či už súhlasila s tými zákonmi a tradíciami alebo nie. Verili v odpustenie hriechov ako Boží dar, ktorý je zdarma. 

Tak aká je výhoda byť Abrahámovým dieťaťom? Je to veľmi veľká výhoda, skutočne. Sme tak spoludedičmi všetkých zasľúbení, ktoré dal Boh Abrahámovi a jeho potomstvu. Medzi tými požehnaniami je aj toto. Budeme požehnaní a všetky národy sveta budú požehnané cez nás. Ak veríš tomuto zasľúbeniu, nemôžeš sa cítiť menejcenný.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu