Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiPondelok 12.10.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

V dejinách Židovského národa sa uvádza, že počas pobytu v divočine v Meríbe a Masse si izraelský ľud zatvrdil srdcia. Názvy týchto miest odzrkadľujú hádky a skúšky tej doby.

Jonáša poslal Boh k obyvateľom Ninive, aby ich varoval pred prichádzajúcou skazou, ktorá mala nastať v dôsledku ich zloby. Ninivčania boli pohanským kmeňom, ktorý nemal vzťah s Bohom, no keď počuli Jonáša, činili pokánie a odvrátili sa od svojich zlých ciest. Počas jedného dňa si vypočuli jedného proroka a výsledkom bola úplná premena sŕdc celého mesta.

Židia v Jeruzaleme počuli veľa prorokov a dostali veľa proroctiev ohľadom Mesiáša. No keď bol Mesiáš medzi nimi, konajúc znamenia a zázraky, nerozumeli. Ich srdcia boli tvrdé, žiadali si ďalšie znamenia. Ježiš vyhlásil, že jediným znamením, ktoré dostanú, bude znamenie Jonáša. Jonáš strávil tri dni vo veľrybe predtým, ako bol „vzkriesený“, aby kázal obyvateľom Ninive. Ježiš strávi tri dni v hrobe pred svojím zmŕtvychvstaním. Ani zázrak tohto znamenia však nepostačí na to, aby sa zmenili srdcia mnohých Židov.

Keď som prvýkrát vykročila na cestu k Otcovi, hľadala som znamenia a zázraky. Túžila som vidieť Ježišove zázraky uzdravenia. No nebolo mi dané nijaké znamenie. Otec mal oveľa dôležitejší cieľ. Vedel o mojom tvrdom srdci a chcel moje kamenné srdce premeniť na srdce z mäsa. Trvalo mnoho rokov, kým som spoznala svoje tvrdé srdce. Chvíľami bolo tvrdé ako betón, inokedy studené ako ľad. Ale Otec prostredníctvom mnohých náročných okolností pracoval na mojom srdci a dnes je mäkšie. Je zaujímavé, že teraz už vidím aj znamenia a zázraky.

Spoznávaš, že máš tvrdé srdce? Možno si zažil obdobie hádok a skúšok. Je niekto, komu potrebuješ odpustiť? Dal si si nejaké sľuby, ktoré túto tvrdosť ešte znásobujú? Uveril si klamstvám, ktoré nezodpovedajú Ježišovej pravde? Ak si na niektorú z otázok odpovedal áno, potom Otec čaká, aby tvoje tvrdé srdce premenil na srdce mäkké a citlivé. Čaká len na tvoje pozvanie.

 
 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu