Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiPondelok 18.5.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Pavol, Sílas a Timotej cestovali na západ z Tróje do Macedónska – rímskej provincie, ktorá zaberala veľkú časť Balkánu. Hlavné mesto Filipy bolo známe tromi vecami. Po prvé, vlastnilo zlaté bane, vďaka ktorým bolo veľmi bohaté. Po druhé, bolo to miesto obrovskej bitky medzi dvoma rímskymi armádami. Bojovalo tu proti sebe viac ako 200 000 rímskych vojakov. Viac ako 40 000 zahynulo. Miesto porážky sa nachádzalo pri rieke. Stalo sa miestom, kam sa ľudia chodili modliť. Po tretie, vo Filipách bola založená prvá cirkev v Európe. Miesto veľkého bohatstva a smrti sa stalo zdrojom života pre celú Európu.

Pavol išiel k rieke, aby kázal tým, čo sa tam práve nachádzali. Jeho prvou učeníčkou bola žena zvaná Lýdia. A tak cirkev Ježiša Krista pokračovala v Ježišovom diele šírenia úcty k ženám. Lýdia vyzvala apoštolov, aby zostali v jej dome, kým neodcestujú ďalej smerom do Solúna, druhého najdôležitejšieho mesta v Macedónsku.

Čo sa môžeme naučiť z tohto príbehu? Dozvedáme sa, že veľké príležitosti sa objavujú v centrách duchovného života na miestach, kde sa koncentruje obyvateľstvo. Môžeme sa tiež dozvedieť, že Boh si tam nájde ľudí, ktorých priťahuje jeho slovo. Všetko, čo musíme urobiť, je ísť tam, kam nás vedie Duch, a vydať naše osobné svedectvo. Ak sa modlíme, aby niekto uveril, môžeme požiadať Svätého Pavla a Svätú Lýdiu, aby sa za nás modlili. V istom zmysle sú otcom a matkou Cirkvi v Európe.

Ježiš však vedel, že mnoho ľudí nebude mať o evanjelium taký záujem ako Lýdia. Tradiční Židia sa mu postavia na odpor a budú sa ho snažiť zničiť. Rímske úrady sa niekedy zachovajú rovnako. No Duch Svätý udržiaval prvotnú Cirkev pri živote. Ako povedal Ježiš, Duch pochádza od Otca a je Duchom pravdy. Kresťanstvo sa vďaka jeho činnosti nakoniec stalo oficiálne uznaným skutočným náboženstvom Rimanov.

Väčšina kresťanov má priateľov alebo členov rodiny, ktorí nežijú život viery. Ak veríš v dar večného života, budú ti veľmi ležať na srdci. Miluj ich, modli sa za nich a vydaj svoje svedectvo v maximálnej možnej miere, akú sú schopní prijať. Nehanbi sa, nemusíš sa cítiť trápne, ani sa báť odmietnutia. V hre je príliš veľa. A Duch Svätý nakoniec premôže nepriateľa. Veľké boje znamenajú veľké víťazstvá a čím je nepriateľ silnejší, tým sladšie je víťazstvo.

Ďakuj Bohu za svätých Pavla a Lýdiu a pros ich o príhovor za tvoju misijnú prácu medzi tvojimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi. Všetci máte omnoho väčší vplyv, než si myslíte.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte Otcovmu srdcu pre Slovensko 2%

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu