Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiPondelok 7.9.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Keď som čítala dnešné čítanie, spomenula som si, že v 4. kapitole sv. Pavol Korinťanom napísal, aby nesúdili. Dnes to vyzerá, akoby Pavol Korinťanom hovoril, že súdiť je v poriadku. Čo je teda správne – súdiť či nesúdiť? Zdá sa, že Pavol rozdával rozporuplné rady. Ako môžeme zosúladiť tieto dva protichodné odkazy? 

Pri pozornom čítaní si všimneme, že Pavol vlastne povedal: „Ja som vyniesol rozsudok v mene Ježiša Krista.“ Inými slovami, Pavol vypočul Ježiša, ktorý má právo súdiť, a on sám bol len prorokom, ktorý hovoril Ježišove slová.

Pavol mal starosti súvisiace so sexuálnou nečistotou u istého brata-kresťana. Znepokojovalo ho tiež, že cirkev akoby zatvárala oči pred mužovým správaním. Dnešná stať teda predstavuje výzvu na zachovanie čistoty a svätosti cirkvi. Korintská spoločnosť sa slobodne oddávala sexuálnej zvrátenosti, podobne ako súčasná západná spoločnosť. Cudzoložstvo s incestom sa však nevyskytovalo ani medzi pohanmi. Pavol teda spochybnil postoj cirkvi k tejto veci. Cirkev predstavuje Kristovo telo a Pavol sa usiloval, aby bola čistá a svätá. Obával sa, že ak by sa táto nemorálnosť ponechala bez kontroly, mohli by sa aj ďalší ľudia dostať do tej istej pasce. Prirovnal to k troške kvasu, ktorý preniká cesto a celé ho ovplyvňuje. Zbavte sa starého kvasu – zbavte sa sexuálnej zvrátenosti, zloby a akéhokoľvek zla.

Pavol tlmočil Ježišov rozsudok nad dotyčným mužom. Ježiš povedal, že neprišiel svet súdiť, ale spasiť. Jeho túžbou je, aby bol tento človek usvedčený zo svojho hriešneho životného štýlu a zmenil svoje správanie. Muž mal byť vydaný satanovi. V podstate to znamenalo poslať ho preč z cirkvi, späť do sveta, ktorý sa považuje za satanovo panstvo. Už nemá spoločenstvo s cirkvou, no toto môže byť obnovené, akonáhle bude činiť pokánie a zmení svoje správanie. Hriech nás oddeľuje od Boha – to je duchovná realita. Vylúčenie veriaceho z cirkvi bolo fyzickým vyjadrením odlúčenia, ktoré spôsobil hriech.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu