Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiSobota 12.9.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Všetky tri čítania na dnes majú jednu spoločnú tému. Všetci máme v srdciach pravidlá, ktoré ovládajú náš život. V srdci máme všetko, čomu veríme, čo pokladáme za správne a pravdivé. Ale pravidlá nášho srdca sú skryté. Väčšina ľudí si svoje vlastné pravidlá vôbec neuvedomuje; väčšina ľudí skutočne ani nevie, že nejaké pravidlá existujú. Prečo je to tak? Môžeme si byť vedomí našich myšlienok a slov, no pravidlá, ktoré podmieňujú to, čo si myslíme a hovoríme, sú väčšinou v našom podvedomí. Ale hlboké Božie veci hovoria aj do hĺbky človeka. Duch Svätý odhaľuje to, čo je pre neho hodnotné, správne a pravdivé. Tieto zjavenia sa prejavujú cez myšlienky, pocity, predstavy a sny. Takže človek môže mať dva protichodné nápady v rovnakom čase. Jeden môže byť formovaný pravidlami, ktoré má ten človek v srdci, druhý môže byť zjavený Duchom Svätým. Stalo sa vám niekedy, že ste niečo veľmi chceli urobiť, no zároveň ste pri pomyslení na to pociťovali úzkosť? Možno vám srdce hovorilo, že to máte urobiť, ale vaše svedomie, ovplyvnené Duchom Svätým, vás nahlodáva, že to nie je úplne dobré a správne. Stalo sa vám niekedy, že ste veľmi chceli veriť, že je niečo pravdivé ale zároveň ste o tom pochybovali? Tá túžba možno prichádza ako povzbudenie od Ducha Svätého, no pochybnosť vychádza z pravidiel, ktoré máte zapísané v srdci. Vo vnútri každého človeka prebieha boj. Bojuje sa o pravidlá v tvojom srdci. Chceš si nechať to, čo tam máš zapísané? Alebo necháš Ducha Svätého, aby tie pravidlá prepísal? 

Pavol učil Korinťanov, aby sa vyhýbali zlým rozhodnutiam, ako napríklad modloslužba. Gréci verili v množstvo bohov predtým, než spoznali Ježiša. Takže v svojich srdciach si ľahko mohli myslieť, že Ježiš je len ďalším Bohom, ktorého si pridajú do zoznamu svojich bohov, ktorých dovtedy chválili. Ale Pavol, povzbudený Duchom Svätým, im povedal Božiu pravdu. Preto sa potrebovali rozhodnúť, či sa nechajú viesť Bohom, alebo démonmi. To môže tiež spôsobiť boj v mysli človeka.

V čítaní z Jánovho evanjelia nachádzame spôsob, ako urobiť správne rozhodnutie. Ak milujeme Ježiša, budeme zachovávať jeho slovo. Láska k Bohu spôsobuje, že sa rozhodujeme pre neho. Stále chceme potešiť toho, koho milujeme. V tom vidíme dôležité posolstvo. Ak pravidelne robíme zlé rozhodnutia, je to preto, že ešte Boha nemilujeme dostatočne. A aby sme ho viac milovali, potrebujeme najprv prijímať viac jeho lásky, čo robíme vtedy, keď mu dovoľujeme meniť pravidlá v našich srdciach. Milujeme, lebo On nás miloval prvý.

V našom srdci máme dobré a zlé pravidlá, a slová, ktoré hovoríme, odrážajú tieto pravidlá. Nesprávne pravidlá vedú k hnevu, kritike, súdom, snaženiu sa, súťaženiu, konfliktom a nakoniec k zlyhaniu. Tie správne pravidlá vedú k láske, radosti, pokoju a trpezlivosti. Stávame sa láskavejšími, lepšími, vernejšími a dokážeme sa viac ovládať. Taktiež, naša vlastná vôľa bude chcieť plniť vôľu toho, ktorého milujeme. Čítanie z Lukášovho evanjelia nám hovorí, prečo je dôležité robiť správne rozhodnutia. Ak hovoríme “Pane, pane”, ale nekonáme to, čo on káže, poukazuje to na boj, ktorý sa v nás odohráva. Duch Svätý v nás spôsobuje, že voláme “Pane, pane”, ale pravidlá v našich srdciach nás ťahajú iným smerom. Keď prídu búrky života, padneme, pretože v srdci máme nesprávne pravidlá. Keď sa pravidlá s pomocou Ducha Svätého zmenia, budeme pevne stáť, aj keď prídu búrky. 

Život kresťana je púťou z tohto sveta do nebeského kráľovstva. Otec nás miluje, aby sme mohli milovať aj my jeho, Ježiš nás učí a Duch Svätý premieňa naše srdce. Je to príjemná cesta s dobrým cieľom. Život pre tých, ktorí si zvolia svet, telo a diabla, je ťažký a neúprosne beznádejný. Skús si zajtra viac uvedomovať, či máš protichodné myšlienky alebo emócie a uvedom si aj to, aké slová hovoríš. Stojíš pred voľbou. Ak chceš, môžeš sa modliť k Duchu Svätému, aby spravoval tvoje myšlienky a menil tvoje srdce.

 
 
 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu