Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiSobota 14.11.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Ježiš vysvetľuje, prečo je dôležité neustále sa modliť. Kľúč nájdeme v poslednom verši. Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde? Nájde tu aktívny, neustávajúci vzťah s ľuďmi? Ak to nájde, obráni práva svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou. A aké sú to práva? Máme právo volať sa Božími deťmi. 

Čo nás teda bude motivovať, aby sme volali na Boha dňom i nocou? Nie je to o spravodlivosti, pretože Boh nám zabezpečí, aby sme boli ospravedlnení. Čo je spravodlivosť? Je to ospravedlnenie našich hriechov, ktoré uskutočnil Ježiš na kríži. Nemusíme neustále prosiť o odpustenie, pretože nám ho Otec vďaka Ježišovi dáva hneď a je zadarmo. Takže čo nás má motivovať, aby sme sa neustále modlili? Odpoveď môžeme nájsť, keď sa pozrieme na malé deti. Oni sa stále pýtajú svojich rodičov, či môžu robiť to alebo tamto; alebo či môžu mať to alebo tamto. Dôvodom toho, prečo sa neustále pýtajú je, že majú so svojimi rodičmi špeciálny vzťah. Tento vzťah zahŕňa skromnosť, lásku a rešpekt. Skromnosť, pretože vedia, že len ich rodičia majú autoritu splniť ich priania. Lásku, pretože očakávajú, že ich rodičia budú z lásky robiť to, čo je pre nich najlepšie. A rešpekt, pretože v ich očiach sú ich rodičia tými najlepšími rodičmi na svete. To je dôvod, prečo sa 3 a 4-ročné deti neustále rozprávajú so svojou mamou a ockom. 

Takže ak sme my Božími deťmi, tiež sa budeme z toho istého dôvodu neustále modliť. Iba Boh má autoritu a moc konať. On bude robiť to najlepšie pre nás lebo nás miluje. A my veríme, že On je ten najlepší. 

V príbehu, ktorý hovorí Ježiš, sudca nie je pre vdovu otcom, a ona mu nie je dcérou. Ich vzťah trvá len chvíľu, iba pokiaľ ju sudca neobráni. Ale v tomto príbehu sú aj iní ľudia. Je tam Ježiš, ktorý príbeh hovorí a učeníci, ktorí ho počúvajú. Ježiš napodobňuje správanie Božieho dieťaťa tým, že sa neustále rozpráva so svojím Otcom. Ako to viem? Ježiš hovorí len to, čo počuje hovoriť svojho Otca. A učeníci sa stále rozprávajú s Ježišom. Prečo? Sú pokorní, pretože Ježiš je ich Pánom, ktorý robí, čo je pre nich najlepšie, lebo ich miluje, a oni vedia, že Ježiš je najlepší, je Mesiáš. 

Potrebuješ sa viac modliť? Nemá zmysel to robiť preto, lebo Ježiš hovorí, že musíme. Táto cesta vedie k vyhoreniu, sklamaniu a zlyhaniu. Čo potrebuješ, je zmena podstaty tvojho vzťahu s Bohom. Uvedom si, že si ako malé dieťa a nebeský Otec je tvoj ocko. Potom sa s ním budeš chcieť často rozprávať.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu