Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiSobota 16.5.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

 
Vidíme, ako Duch Svätý koná a vedie Pavla v jeho vzťahoch, v jeho skutkoch a na jeho cestách. 

Pavol sa vrátil do Lystry. Na jeho predchádzajúcej návšteve ho ľudia kameňovali a chceli ho nechať umrieť. Niekto raz povedal, že neexistuje bezpečnejšie miesto ako byť v centre Božej vôle. To sa potvrdilo u Pavla pri jeho príchode do Lystry. Bol veľmi požehnaný tým, že stretol Timoteja, ktorý sa k nemu pridal a bol pre neho ako syn. Pavlovou prvou úlohou bola Timotejova obriezka. Predtým bol v Jeruzaleme, kde sa veriaci dohodli, že obriezka nie je nutná. Chcel Pavol zmeniť svoje rozhodnutie ohľadom obriezky? V Prvom liste Korinťanom 9, 20 Pavol hovorí, že pre Židov sa stal akoby Židom, aby získal Židov pre Krista. Timotej bol po matke Židom, a tak ho dal Pavol obrezať, aby získal Židov z tejto oblasti. Potrebujeme, aby nás Duch Svätý viedol v našich skutkoch; potrebujeme vedieť, kedy zostať pevní a kedy máme ustúpiť v mene lásky. 

Duch Svätý viedol Pavla na jeho cestách. Niektoré dvere sa mu otvorili, niektoré ostali zavreté. Potom mal Pavol v noci videnie muža, ktorý na neho volal: “Prejdi k nám do Macedónska.”

My sme tiež videli otvorené aj zatvorené dvere. Pred tým, ako sme prišli na Slovensko sme boli vo viacerých krajinách, ale všetky tieto dvere boli zatvorené. Niekedy tými zatvorenými dverami bola bolestivá strata alebo odmietnutie. Tesne predtým, ako sme prišli na Slovensko, sme dostali slovo zo Zjavenia, že sa nám otvoria dvere, ktoré už nikto nebude môcť zatvoriť. Duch Svätý k nám hovoril cez Písmo, cez priateľov. Veríme, že izolácia kvôli covid vírusu je len dočasná. V novembri 2018 sme boli na konferencii európskych katolíckych spoločenstiev. Dostali sme viacero pozvaní do rôznych krajín. V tom čase sme si mysleli, že sme povolaní ísť len na Slovensko, takže sme tieto pozvania nemali v úmysle prijať. Požiadala som Ducha Svätého, aby ku mne hovoril počas poslednej prednášky. Biskup, ktorý mal prednášku, už takmer odišiel z pódia, keď sa zrazu otočil a vyslovil posledné slová. Povedal, že Macedónsko bolo prvým miestom v Európe, ktoré prijalo Evanjelium a ktoré odpovedalo na volanie Macedónčana; na volanie všetkých Európanov. Vedela som, že k nám vtedy prehovoril Duch Svätý. Museli sme povedať áno. A tak sa posolstvo Otcovho srdca rozšírilo do ďalších siedmich krajín. 

Duch Svätý je duchom múdrosti a rady a vedie nás do plnej pravdy. Počúvaj, čo ti chce povedať. Porovnaj to, čo ti hovorí, s tým, čo je v Písme a tiež to preber s rozumnými duchovnými lídrami. Nikdy ti nepovie niečo, čo by protirečilo Božiemu slovu.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte Otcovmu srdcu pre Slovensko 2%

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu