Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiSobota 17.10.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

V prvom čítaní vidíme prvú z dvoch veľkých modlitieb v Liste Efezanom. Keď ju čítaš, predstavuj si, že Pavol sa modlí konkrétne za teba. Ďakuje Bohu práve za teba a spomína teba osobne. Aká je tvoja reakcia?

Keď som prvýkrát čítala túto modlitbu, rozumela som tomu tak, že Pavol sa modlí za múdrosť a zjavenie pre nás. Vedela som, že Bohu sa páčilo, keď sa Šalamún modlil o múdrosť a dar zjavenia, takže aj ja som si pýtala tieto dary. Myslela som si, že Boh bude so mnou spokojný. Neuvedomila som si, že on už so mnou je spokojný a ja si nemusím zaslúžiť jeho priazeň. Úplne mi ušiel zmysel múdrosti a zjavenia. Zmysel je spoznať Otca. To nie je len porozumenie na úrovni mysle, ale zjavenie intímneho vzťahu s Bohom ako s mojím milujúcim Otcom. Môj život sa zmenil odkedy som prijala túto múdrosť a zjavenie. Láska, bezpečie, istota, priazeň a pevný základ pre život sú niektoré zo zmien, ktoré si užívam, odkedy sa všemohúci Boh stal mojím nebeským Otcom. Možno by si sa aj ty chcel modliť za múdrosť a zjavenie, aby si spoznal Otca.

Pavol sa ďalej modlí za to, aby sa oči nášho srdca otvorili. Máme fyzické oči, ktorými pozorujeme svet okolo nás. Ale tiež máme duchovné oči, ktorými vidíme duchovné veci okolo nás. Pavol spomína tri požehnania, ktoré vidíme, keď máme duchovný zrak; nádej, bohatstvo a moc. 

My sme boli povolaní Bohom. Pamätáš si prvý raz, keď si odpovedal na jeho volanie? On ťa povolal podľa svojho zámeru a tým, čo ho milujú, všetko slúži na dobré (Rimanom 8,28). To nám dáva nádej. Ak zatiaľ ešte neprežívaš tie dobré veci,  oni prídu. Viera v tomto verši mení beznádej na nádej. Žehnám ti, aby si poznal túto nádej a dôveroval v Božiu dobrotu. 

Stále som rozmýšľala nad duchovným bohatstvom ako nad jeho dedičstvom pre nás. Sme požehnaní každým duchovným požehnaním; milosť, pokoj, láska, prijatie, odpustenie,… Tento zoznam by mohol pokračovať ďalej a ďalej. Ale dnes tomu rozumiem inak. “..aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.” Pavol chce, aby sme videli, aké veľké bohatstvo a akú veľkú slávu nesieme ty a ja. Tiež to, aké veľké bohatstvo a slávu nesú ostatní kresťania. Možno sa necítiš, ako keby si oplýval bohatstvom a slávou; alebo sa pozeráš na iných a pochybuješ o ich bohatstve a sláve. Ježiš veril, že sme hodní toho, aby za nás zomrel; nevidí nás ako bezvýznamných a bezcenných. Možno by si mohol poprosiť Ducha Svätého, aby ti ukázal tvoje bohatstvo, slávu, hodnotu a cenu. 

Tretím požehnaním je jeho moc. Moc, ktorá porazila smrť, nám dáva večný život. Moc, ktorá robila znamenia a zázraky, stále existuje pre tých, ktorí veria. Čítala som knihu, ktorú napísali naši priatelia. Boli svedkami vyliatia Božej milosti znameniami a zázrakmi. Modlia sa, žehnajú ľudí a pozorujú, ako Otec a Ježiš prinášajú uzdravenie do zlomených životov. V požehnaní je obrovská moc.

Žehnám ti v mene Ježiša Krista, aby si poznal Otcovu lásku, Ježišovu moc a nádej a bohatstvo, ktoré ti patria.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu