Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – sobota 18.6.2022

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiSobota 18.6.2022

Liturgické čítania na dnešný deň

Včera sme videli, ako Boh ukrýval Joasa, dokiaľ pre neho nenastal ten pravý čas, aby bol zjavený ako kráľ. Po celý ten čas a aj potom slúžil Joasovi kňaz Jojada. Kňaz bol pre Joasa akoby otcom, pretože robil veci, ktoré pre svoje deti majú robiť otcovia. Ochraňoval Joasa ako dieťa a zadovažoval mu všetko, čo potreboval. Ale Jojada nad ním nemohol prebrať autoritu tak, ako to niekedy musia spraviť otcovia, pretože si ctil Joasa ako svojho kráľa. V Spojenom Kráľovstve sme mali podobnú situáciu, keď zomrel kráľ Juraj VI. Jeho dcéra sa stala kráľovnou Alžbetou II. a jeho vdova sa stala kráľovnou matkou, ktorá potom bola pod autoritou svojej vlastnej dcéry, kráľovnej. Istým spôsobom mohol Jojada slúžiť kráľovi Joasovi, ale nemal nad ním žiadnu autoritu. Možnože Joas vyrastal s tým, že vedel, že je kráľom, ale nevedel, že je synom. 
 
Vidíme, že keď zomrel Jojada, Joas bol ako Sirota. Prišli júdske kniežatá a vzdali mu hold; všetci ho uctievali a napodobňovali ho prejavujúc mu veľkú česť a rešpekt. Toto bolo niečo, čo Joas stále potreboval, pretože Siroty, ktorým chýba vedomie vlastnej hodnoty (napokon, jeho vlastná stará mama sa ho pokúšala zabiť) túžia po uznaní od druhých ľudí. A bola to táto potreba, naplnená kniežatami, ktorá ho odvrátila od Boha. Po tomto už pre kráľa Joasa veci išli zle. Vždy išli zle, keď sa knieža alebo kráľ z Júdu nikomu nepodriadili v duchovnej autorite pre vedenie. 
 
Lekcia pre každého z  nás je jasná. Keď sú oči nášho srdca otvorené, môžeme mať úžasnú duchovnú skúsenosť. Aby sme ale pokročilis, musíme sa podriadiť duchovnej autorite. Z tohto dôvodu sme sa s Vicki v našej službe na Slovensku a inde podriadili Katolíckej Cirkvi. Ak by sme tak neboli urobili, mohli by sme počúvať iné hlasy, ktoré by nás mohli vyrušovať. Je dobré rozpoznať Boží hlas osobne. Ale potrebujeme byť pod autoritou, aby sme sa vyhli chybám v našej schopnosti rozlišovať. Tí, ktorí sú pod autoritou, môžu byť opravovaní, alebo, ak je to potrebné, vedení. 
 
A čo ty? Ak vnímaš duchovne, to je dobré. Ale mal by si zvážiť, že sa staneš synom alebo dcérou tým, ktorí majú duchovnú autoritu. Ak poznáš víziu tých, ktorí nad tebou majú autoritu, môžeš byť pod ich víziou a podporiť ich. Potom sa môžeme stať tými, ktorí budú povzbudzovať; ľuďmi, ktorí prinášajú riešenia a nie problémy. Môžeš žehnať namiesto preklínania, vzdávať vďaky namiesto reptania. Môžeš prinášať Boha kdekoľvek budeš. Zistíš, že rastieš v prospech tých, okolo teba a s  Bohom Otcom. Je to dobrý život, doslova úžasný život pre tých, ktorí ho nájdu.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko
Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láske

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Spôsob prijímania týchto emailov môžete upraviť alebo sa úplne odhlásiť z odberu