Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiSobota 21.11.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Ján rozumel, že dve zmluvy predstavujú dve rôzne obdobia. Počul, ako Ježiš hovorí slová zapísané v Lukášovi 16, v 16. verši: “Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím.” Jedno obdobie sa končí a nasleduje druhé. 

Ježiš znova prehovoril cez obraz, a Ján to zapísal do knihy Zjavenia. Písal o dvoch svedkoch, ktorí stoja pred Pánom Zeme. Majú moc zatvoriť nebesia, aby nepršalo v dňoch, keď budú prorokovať. Eliáš to urobil tak isto. Môžu tiež premeniť vodu na krv a biť zem všetkými ranami, kedykoľvek budú chcieť. Mojžiš urobil to isté. Takže títo dvaja svedkovia predstavujú Prorokov a Zákon. Ale ich čas sa končí. Z priepasti vystúpi šelma, ktorá ich zničí. Ich smrť je nevyhnutná pred tým, ako sa začne nové obdobie. Keď bol Ježiš ukrižovaný, vyzeralo to tak, že Zákon a Proroci triumfovali nad nebeským kráľovstvom. Obhajcovia Zákona a Prorokov oslavovali. Ale o tri a pol dňa prišla nová oslava, keď Ježiš porazil smrť. Do Zákona a Prorokov bol vdýchnutý dych života (pamätaj si, Ježiš je cesta, pravda a život). Nebeské kráľovstvo zvíťazilo, a tí, ktorí ho podporovali, boli pozvaní: “Vystúpte sem!” a oni vystúpili v oblaku do neba. Presne tak, ako Ježiš.

Dokonca aj dnes, ľudia, ktorí majú vieru, potrebujú opustiť starú zmluvu, aby mohli vstúpiť do novej. Potrebujú dych života, Ducha Svätého. Potom môžu zjednotení s Ježišom vstúpiť do nebeského kráľovstva ako Božie deti. Ale prečo je toto osobným rozhodnutím? Každé dieťa si vpisuje pravidlá do svojho srdca (osobný zákon), a má obmedzené očakávania ohľadom svojich schopností a budúcnosti (osobné proroctvo). Tieto pravidlá a očakávania podporujú len naše prežívanie a nie život v hojnosti. Je to preto, lebo sú založené na strachu. Ale keď človeka ovplyvňuje Duch Svätý, jeho rozhodnutia sú založené na láske. V starej zmluve strach vedie k túžbe po bezpečí. Ale v novej zmluve, láska vedie k túžbe po vzťahu. To je nový život. Ale nikto nemôže žiť v obidvoch zmluvách. Tak, ako nikto nemôže prežívať naraz leto aj zimu. 

Takže kedykoľvek sme si vedomí strachu a neistoty, potrebujeme urobiť správnu voľbu. Keď dovolíme strachu, aby viedol naše rozhodnutia, tak sme v nesprávnej zmluve. Ale keď sa pozrieme hlbšie, Duch Svätý nám môže zjaviť pravidlá a očakávania, ktoré sú v našich srdciach. Sú to presne tie pravidlá a očakávania, ktoré sa potrebujú zmeniť, aby sme si mohli užívať život v hojnosti. Takže môžeme oslavovať, keď si uvedomíme hocijaký strach. Sme na ceste k slobode a k väčšej láske. Staré obdobie sa pominulo. Je tu pre nás nový život. 

Dnes oslavujeme aj obetovanie Panny Márie. Ona bola prvou, ktorá si vybrala Ježiša, keď stála pred voľbou strachu alebo viery. Ona je matkou všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať starú zmluvu a oddať sa tej novej.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu