Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – streda 11.5.2022

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiStreda 11.5.2022

Liturgické čítania na dnešný deň

Aké by boli posledné slová, ktoré by ste niekomu povedali, keby ste vedeli, že už nikdy nebudete mať príležitosť sa s ním porozprávať? Tieto slová sú poslednými Ježišovými slovami ľuďom a sú zhrnutím jeho doterajšieho učenia v Jánovom evanjeliu. Od tejto chvíle už Ježiš nehovoril so zástupmi, ale iba so svojimi učeníkmi. Je to, ako keby Ježiš volal „Počúvajte“. ‚Všimnite si, toto je dôležité!‘ Budú počúvať, reagovať a budú zachránení?

Ježiš zjavuje tri veci: Otcovu túžbu, aby ho ľudia poznali, mali s ním dôverný vzťah bez prekážok (tmy) a trvajúci naveky.

Ježiš prišiel, pretože ho poslal jeho Otec. Ježiš vyhlásil veľkosť Otcovej lásky a starostlivosti. A keďže Otca nevidíme, ukázal nám Otca svojimi slovami, skutkami a činmi. Keď vidíme Ježiša, môžeme vedieť všetko o Otcovi.

Ježiš prišiel ako svetlo, aby nás vyslobodil z temnoty nášho hriechu. Sú vo vašom živote oblasti temnoty? Ak ich privediete do svetla, už nad vami nemajú moc. Včera večer som bola v divadle a jedna z hlášok bola ‚Chce sa niekto skutočne priznať‘? Jeden z mužov zareagoval tak, že vstal a hovoril o milostnom pomere, ktorý mal pred nejakým časom. Možno sa bojíme hovoriť o svojej temnote, ale keď to urobíme, existuje sloboda. A neexistuje žiadne odsúdenie. Ježiš nás neprichádza odsúdiť alebo súdiť, ale spasiť. Čas, keď čelíme súdu, je posledný deň, ale tí, ktorí sú Ježišovými ovcami, sa tohto súdu nemajú čo báť.

Žiadne odsúdenie. Kto vás odsudzuje? Satan je ten, kto odsudzuje. Hovorí do našich myšlienok a cez iných ľudí. Počúvate ho? Môžeme ho prestať počúvať a obrátiť sa k Otcovi, ktorý nevedie žiadne záznamy o našich zlých skutkoch (1. Korinťanom 13,5). Preto žiadne odsúdenie. Tiež nás miluje takých, akí sme a neporovnáva nás s inými ľuďmi.

Ježiš je poslušný Otcovi. Hovorí Otcove slová presne tak, ako mu to prikazuje Otec. Otcovou túžbou je, aby sme prijali večný život. To, čo Ježiš hovorí, nie je len na teraz, ale na večnosť. Prijali ste večný život? Je to pre vás realita?

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko
Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láske

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Spôsob prijímania týchto emailov môžete upraviť alebo sa úplne odhlásiť z odberu