Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – streda 15.6.2022

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiStreda 15.6.2022

Liturgické čítania na dnešný deň

Boh povedal Eliášovi, aby namiesto seba pomazal Elizea za proroka. Našiel teda Elizea a prehodil cez neho na znak prevodu svoj plášť. Elizeus opustil svoju rodinu a dom a nasledoval Eliáša. Obaja vedeli, že ich spoločný čas je obmedzený. Eliáš stále hovoril Elizeovi, že pôjde sám, ale Elizeus trval na tom, že ho bude sprevádzať. Bola to skúška Elizeovho odhodlania a vytrvalosti; či vytrvá, keď pôjde do tuhého a bude sa zdať, že cesta nedáva zmysel. Možno budeme aj my musieť vytrvať v situácii, ktorá nedáva zmysel; najmä keď sme v pokušení rozhodnúť sa prestať.

Eliáš prešiel cez Jordán spôsobom, ktorý pripomínal Mojžišovu cestu cez Červené more. Božia prítomnosť bola s Eliášom rovnako ako s Mojžišom. Eliáš sa potom spýtal Elizea, čo chce, a Elizeus požiadal o dvojitú porciu jeho ducha. V skutočnosti Elizeus žiadal o časť pridelenú najstaršiemu synovi a dedičovi; videl Eliáša ako svojho duchovného otca a chcel kráčať v Eliášových šľapajách a moci. Keď sa s Eliášovým plášťom vrátil k Jordánu, veľká otázka znela: ‚Kde je Pán Boh Eliáša?‘ Je s ním Božia prítomnosť a moc, ako to bolo s Eliášom? Dostal dvojitú porciu? Vieme, že áno, pretože sa pre neho rozdelili vody tak, ako sa rozdelili pre Eliáša a Mojžiša.

Božia prítomnosť je aj s nami. Elizeus nazval Eliáša svojím otcom; svojim duchovným otcom. Niektorí ľudia dostávajú dar byť duchovnými deťmi inej osoby. Ale každý má najväčší dar zo všetkých, keď je jeho Otcom všemohúci Boh. Otec všetko vidí a vie. Aký je to pocit vedieť, že vidí všetko, čo robíte? Naša reakcia na túto otázku nám ukazuje niečo o našom vzťahu s Otcom. Vnímate ho ako svojho milujúceho Otca alebo očakávate jeho nesúhlas či súd? Pamätajte, že on je láska a teší sa z vás.

Naše činy, ako je pôst, modlitba a dávanie, môžu byť motivované ľudskou chválou; chceme byť povšimnutí. Ale je tu oveľa väčší dar ako ľudská chvála; spočíva v láske a chvále nášho Otca, ktorá je voľne dostupná pre jeho deti. A všetky naše činy môžu byť spôsobmi, ako sa priblížiť k Otcovi. Ktoré si vyberiete?

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko
Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láske

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Spôsob prijímania týchto emailov môžete upraviť alebo sa úplne odhlásiť z odberu