Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiStreda 20.5.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Na našom individuálnom vzťahu s Bohom je niečo jedinečné a vzácne.

Keď Pavol odišiel ako prvý do Atén, počkal tam na Silasa a Timoteja. Nikto iný tam s ním nebol, ale nebol sám, pretože s ním bol Boh. Mal s Bohom osobný vzťah a bol vedený Duchom Svätým. Takže si predstavte, čo si pomyslel, keď uvidel Aténčanov uctievať mnohých bohov, ktorých nikdy nestretli; dokonca uctievali neznámeho Boha. Nemohli mať vzťah s neznámym Bohom. V skutočnosti neverili, že je možné mať vzťah s ktorýmkoľvek z ich bohov. Prečo? Pretože grécka filozofia zdôvodňovala, že dokonalý boh nemôže mať nejaké spojenie s nedokonalým človekom.

Pavol povedal Aténčanom, že pozná Boha, že sa s ním stretol a hovoril s ním. Tiež povedal, že my existujeme v Bohu a on v nás. Tieto slová od Pavla boli pre filozofov priamou výzvou. Neďaleko Atén sa nachádza nízka, hladká, skalná vyvýšenina zvaná Areopág. Bolo to otvorené miesto stretnutia, kde mohol ktokoľvek hovoriť a počúvať. Pavol išiel na breh rieky vo Filipách, pretože sa tam ľudia stretávali, aby spolu hovorili a modlili sa. V Aténach išiel do Areopágu z toho istého dôvodu. Tam Aténčanom urobil prehlásenie o osobnom bohu.

Ježiš chcel trvalý osobný vzťah so všetkými svojimi učeníkmi, ale nemohol byť vždy so všetkými. Musel odísť. Ale povedal im, že pošle Ducha Svätého, aby prišiel a žil v nich. Duch Svätý počuje, čo hovoria Ježiš a Otec, a tak vedie učeníkov do celej pravdy. Týmto spôsobom môže byť Ježiš stále so všetkými svojimi učeníkmi. Duch Svätý tiež žije vnútri každého veriaceho. Pretože je v našom vnútri, hovorí s nami vnútorne prostredníctvom predstavivosti, myšlienok a pocitov. Nie je možné dostať sa ešte bližšie alebo byť osobnejší.  

Ste dobrí v budovaní silných, dlhodobých a zdravých vzťahov? Alebo prechádzate životom a nechávate za sebou množstvo poškodených vzťahov, nech ste kdekoľvek? Ak potrebujete pomoc pri budovaní dobrých vzťahov, Duch Svätý vás povedie. Vážte si svoje vzťahy a starajte sa o svoju stránku každého vzťahu. Požiadajte Ducha Svätého, aby vám ukázal, ako zlepšiť aspoň jeden vzťah každý deň.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte Otcovmu srdcu pre Slovensko 2%

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu