Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiStreda 25.3.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

V Liste Hebrejom čítame: „Je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy.“ To znamená, že hriechy neboli odstránené; čo znamená, že zostali ako stena oddeľujúca Izraelitov od Boha. Prečo potom Boh dal zákon, ktorý vyžadoval obete? Nebolo to v jeho prospech, ale v prospech Izraelitov. Pred zákonom boli spory urovnávané hrubou silou, vojnou alebo pomstou. V Egypte sa spory urovnávali poznaním vôle faraóna. Teraz, keď bol faraón preč, čo by zabránilo Izraelitom riešiť veci nekontrolovaným násilím? Zákon nikdy nebol riešením problému hriechu. Vždy to bol spôsob, ako zabrániť hriechu prejsť do špirály chaosu. Izraeliti požiadali Mojžiša, aby zistil, čo Boh chce, akoby bol faraónom. Stále boli otrokmi. Preto Boh dal Mojžišovi Zákon; bola to najlepšia možnosť, ktorú mal k dispozícii.

Čo odstraňuje hriechy? Ježiš prišiel konať Božiu vôľu, pretože my to nedokážeme. ‘V tejto vôli sme posvätení‘ (oddelení pre Boha). Krv Ježiša na kríži dosiahla to, čo zvieracie obete nikdy nemohli. Teraz už niet nijakej steny hriechu, ktorá by nás oddeľovala od Boha, takže jeho duch môže prísť a žiť v nás.

Kto bol prvým človekom, v ktorom Boh žil? Bola to samozrejme Mária. Neexistoval hriech, ktorý by ju oddeľoval od Boha, keďže už pri Ježišovom počatí bola plná milosti. Ako bolo možné, aby ľudská bytosť bola bez hriechu? To, čo bolo nemožné pre každú inú ľudskú bytosť, bolo pre ňu možné, pretože Pán bol s ňou. Súhlasila s Božou vôľou. Týmto spôsobom sa stala matkou a vzorom pre všetkých tých, ktorí ju nasledujú a chcú plniť Božiu vôľu.

A čo ty a ja? Aká je naša reakcia na prítomnosť Boha, ktorý žije v nás? Ak sa rozhodneme, dáva nám to moc konať Božiu vôľu. Stále však máme na výber. A čo je vôľa Božia? ‘Ustavične sa radujte, bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky. Lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás.“ (1 Solúnčanom 5, 16-18). Vidíte, že vôľa Otca je, aby sme boli šťastní, vďační a mali s ním vzťah? Teraz, keď bol náš hriech odstránený, máme slobodu prijať jeho lásku a viesť požehnaný život. Buďte požehnaní.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte Otcovmu srdcu pre Slovensko 2%

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu