Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiStreda 9.9.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Keď Pavol konfrontoval Korinťanov s ich hriešnym správaním, nesúdil ich. Namiesto toho počul Ježišov súd a vyhlásil im ho. Teraz má pred sebou možnosti voľby, ktoré nie sú hriešne. Pretože nejde o hriech, nemá Ježišov rozsudok, ktorý by nad nimi vyslovil, musí však odpovedať na ich otázky. Poskytne im teda svoj názor a dôvody pre svoj názor.

Pre nás všetkých je tu poučenie. Ak vidíme, že niekto hreší a Ježiš chce, aby sme ho konfrontovali, potom s nami bude hovoriť o svojom súde. Ak sme si istí, že sme počuli Ježiša, mali by sme ich konfrontovať varovaním pred negatívnymi dôsledkami, ktoré vždy z hriechu vyplývajú. Nechceme, aby trpeli, preto ich varujeme. Sme skôr ako strážcovia, ktorí vydávajú varovanie, než ako policajti alebo sudcovia, ktorí používajú kontrolu alebo trest. Ale ak sme požiadaní o radu v otázkach, ktoré nezahŕňajú hriech, môžeme im povedať svoj názor. Alebo sa môžeme modliť, aby k nim Pán prehovoril osobne prostredníctvom ich vlastných myšlienok, pocitov alebo predstavivosti.

Aká bola Pavlova rada? Buďte spokojní so svojou aktuálnou situáciou. A aká dobrá rada to je. Väčšinu života som hľadal šťastie tým, že som sa snažil zmeniť svoje okolnosti. Nefungovalo to, pretože zdrojom môjho nešťastia nebola moja situácia, boli to presvedčenia v mojom srdci týkajúce sa danej situácie. Znova a znova som zmenil svoje okolnosti, ale nenašiel som šťastie, po ktorom som túžil. Do každej novej situácie som bral svoje poškodené srdce s jeho nesprávnym presvedčením. Ak teda budeme požiadaní o radu, ponúknime perspektívu neba a pomôžme ľuďom byť šťastnými v ich súčasných okolnostiach. Možno sa niekto chce oženiť, ale nemá nikoho. Potom sa môže naučiť užívať si svoju slobodu, kým si niekoho nenájde. Predpokladajme, že je niekto nešťastne ženatý. Potom sa môže naučiť vidieť svoju manželku tak ako ju vidí náš nebeský Otec. Trápenie, ktoré príde na tých, ktorí vstúpia do manželstva, neznamená, že samotné manželstvo je trápením. Ale Pavol vie, že prenasledovanie cirkvi bolo predo dvermi (prvotná cirkev bola vždy zraniteľná voči prenasledovaniu) a je veľkým utrpením vidieť, ako trpia tí, ktorých miluješ.

Ďalšia časť Pavlových rád mätie mnohých čitateľov. Pavol odporúča Korinťanom, aby nežili život v reakcii na svoju situáciu (nech sa tí, ktorí majú manželky, správajú, akoby ich nemali) alebo na svoje pocity (nech tí, ktorí plačú, akoby neplakali.) Namiesto toho sa môžeme naučiť vidieť svoje okolnosti z perspektívy neba a môžeme odmietnuť reagovať na svoje pocity. To je tiež dobrá rada. Žiadne okolnosti netrvajú naveky; jedného dňa bude všetko nové. Takže sa môžeme naučiť vyťažiť niečo dobré z našich okolností, kým ich ešte máme. Ak sme frustrovaní, môžeme sa naučiť trpezlivosti. Ak sme urážaní, môžeme sa naučiť odpúšťať a podobne. Čo sa týka pocitov, sú darom od Boha. Sú to dobrí sluhovia, ale hrozní páni. Napríklad strach je dobrý, ak spôsobuje, že sa vyhýbame hriechu alebo bolesti, ale srdce plné strachu nás vedie k tomu, aby sme ovládali situácie a iných ľudí. Vedie to k narušeniu vzťahov. Ak je naše srdce plné strachu alebo iných emócii, ktoré poškodzujú vzťahy, môžeme požiadať Ducha Svätého, aby nám ukázal koreň a odpustil a priniesol uzdravenie. Negatívne emócie sa časom zmenšia.

Nikdy som si nebol istý, že Ježiš chce, aby som pokarhal iného človeka. Mnohokrát ma však požiadajú o radu. Nenapadá mi lepšia rada ako tá Pavlova.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu