Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiŠtvrtok 15.10.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Keď premýšľam o Liste Efezanom, myslím na nasledujúce: po prvé, byť vyvolený; po druhé, dve úžasné Pavlove modlitby, ktoré sú moje obľúbené; po tretie, byť v Kristovi; a po štvrté, stáť, zatiaľ čo Boh bojuje moje boje.

Koncept byť „v Kristovi“ je v Liste Efezanom spomenutý 12-krát. Pozrela som si rôzne verzie Biblie, aby som sa pokúsila pochopiť, čo to znamená byť v Kristovi. Niektorí písali o tom, že sú do neho zabalení, iní o tom, že sú ním obklopení. Spýtala som sa Ducha Svätého, čo pre mňa znamená byť v Kristovi. Potom som si spomenula, kedy som prvýkrát prijala pozvanie odpovedať Kristovi. Tri mesiace po tej udalosti som bola akoby zabalená do mäkkého tepla. Cítila som sa bezpečne. Naplnili ma pokoj a láska. Mala som pocit, akoby som kráčala vo vzduchu. Život bol taký dobrý. Toto bolo byť „v Kristovi“. Potom búrky života prerušili spojenie a už som to nezažívala. Teraz sa pozerám späť a viem, že ma neopustil. Je to, akoby tam bol jeden pár odtlačkov nôh v piesku, pretože on ma niesol. Možno by ste sa chceli spýtať Ducha Svätého, čo pre vás znamená byť „v Kristovi“?

Boli sme vyvolení ešte pred stvorením sveta. Keďže je to pravda, nikto nie je omylom. Naším osudom je byť synmi a dcérami milujúceho Otca. Raz na jednom z našich kurzov niekto za mnou prišiel a položil otázku. Otázkou v podstate bolo, či máme slobodnú vôľu alebo či sme predurčení? Nepoznám odpoveď na túto otázku. Mnoho veľkých biblických vedcov zápasilo s touto otázkou bez jasnej odpovede. Prijmime teda Otcov osud pre nás, pričom si uvedomujeme, že sme zodpovední za naše rozhodnutia. Sme jeho synmi a dcérami, ktorí sú povolaní chváliť ho a ohlasovať slávu jeho milosti. Vyhlasujeme jeho dobrotu, ctíme si jeho a jeho cesty a chválime ho za jeho dokonalosť.

Otec sa rozhodol ‚požehnávať nás všetkým nebeským duchovným požehnaním‘. To bol pre mňa vždy úžasný verš. Pred mnohými rokmi, keď som prvýkrát začala učiť, radovala som sa z tohto verša. Na seminári to jeden pán spochybnil, keď sa spýtal „Kde sú potom tie požehnania“? Zvyčajne som sa chcela v takejto situácii rozbehnúť a skryť. Verím, že v tom čase mi Duch Svätý vnukol odpoveď. Máme nepriateľa, ktorý sa snaží ukradnúť, zabiť a zničiť a robí všetko pre to, aby ukradol tieto požehnania. Preto je dôležité mať uzdravené srdce.

Ak pozemskí otcovia radi dávajú svojim deťom dobré dary, o koľko viac sú dary, ktoré dostávame od nášho Nebeského Otca. Môžeme očakávať, že jeho dobrota sa prejaví v zlepšených vzťahoch, zdraví a financiách. To sú naše pozemské nádeje. Môžeme tiež očakávať duchovné požehnania, že budeme svätí, čistí a spravodliví bez viny kvôli Kristovej smrti na kríži. Sme rodina. Sme vykúpení, cena za naše hriechy bola zaplatená a je nám odpustené, aby sme mohli odpustiť iným. Keď to urobíme, zažijeme viac slobody. Keď sme boli na ceste k uzdraveniu našich sŕdc, čoraz viac sme si uvedomovali jeho požehnanie.

Môžete dnes venovať nejaký čas chvále Otcovi za všetko, čo pre vás urobil, a vyhlásiť slávu jeho milosti?

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu