Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – štvrtok 16.6.2022

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiŠtvrtok 16.6.2022

Liturgické čítania na dnešný deň

Abram bojoval s Chodorlahomerom a tromi ďalšími kráľmi, aby zachránil svojho synovca Lóta a získal späť všetok jeho majetok. Po návrate do Sodomy sa s ním stretol kráľ Sodomy a Melchizedech, ktorý bol kráľom Salemu a kňazom Najvyššieho Boha. O Melchizedechovi nie je známe nič iné ako to, čo čítame v tejto pasáži v Genezis. V liste Hebrejom a v žalme sa však spomína ako vzor pre Ježiša ako kňaza a kráľa.

V dnešných čítaniach vidíme podobnosti v konaní. Melchizedech priniesol chlieb a víno, aby požehnal Abrama. Ježiš pri poslednej večeri vzal chlieb, a keď poďakoval, lámal ho a dával svojim učeníkom ako svoje telo, rozlámané za nich. Potom vzal pohár vína, ktoré je Novou zmluvou v Jeho krvi. Stará zmluva vyžadovala opakované obete na odčinenie hriechu. Nová zmluva je Kristovou obetou „raz a navždy“, aby prikryla všetky naše hriechy. 

Melchizedech požehnal Abrama a ďakoval Najvyššiemu Bohu za jeho ochranu. Ježiš po vzdávaní vďaky rozmnožil chlieb pre hladných, ktorí ho nasledovali. 

Vďačnosť je mocná. Môžeme ďakovať Bohu za Novú zmluvu, pretože sme spasení milosťou. Môžeme Mu poďakovať za chvíle, keď spoznáme Jeho ochranu. Pamätám si, ako som sa modlila za bezpečnosť na ceste, keď sme odchádzali z konferencie. Cestou domov sme mali takmer dve nehody, z ktorých jedna by sa dala opísať len ako zázrak, že sme nemali čelnú zrážku. Môžeme ďakovať Bohu za jeho starostlivosť. Mám kamarátku, ktorá je veľmi vďačná za zásoby rýb, ktoré dostala, keď nemala peniaze na jedlo. Sú veci a situácie, za ktoré môžete ďakovať? A môžete urobiť z vďačnosti každodenný zvyk?

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko
Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láske

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Spôsob prijímania týchto emailov môžete upraviť alebo sa úplne odhlásiť z odberu