Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – štvrtok 18.2.2021

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiŠtvrtok 18.2.2021

Liturgické čítania na dnešný deň

Dnes popisujú všetky čítania princíp života. Pozrite sa na fyzický život každého človeka a uvidíte, že sa mení. Človek môže ísť rýchlejšie alebo pomalšie, môže byť múdrejší alebo bláznivejší, môže byť úspešný alebo zlyhať. Jedna vec je ale istá, veci nezostávajú rovnaké. A nielen to, život ide konkrétnym smerom; ľudia starnú, nikdy nemladnú a každý život smeruje k určitému konečnému bodu. Pre niektorých je týmto konečným bodom večnosť v prítomnosti Boha. Pre iných je to zabudnutie. Na čom sa však všetci zhodnú, je to, že život sa uberá konkrétnym smerom. Mojžiš to povedal slovami: „Dnes som ti predložil život i šťastie a smrť a nešťastie.“ A existuje druhý životný princíp. Môžeme si zvoliť, ktorým smerom sa bude náš život uberať. Mnoho ľudí sa samozrejme rozhodne neveriť týmto zásadám a tým, že ich ignorujú, sa rozhodujú. Ich jedinou útechou v starobe je, že veria, že je to pre všetkých rovnaké. Iní v tieto princípy veria. V  Mojžišových dňoch sa rozhodovalo na základe poslušnosti Zákonu. Ľudia však neustále nedodržiavali Zákon a ich hriech bol očisťovaný ustavičnou osobnou obetou. Dnes možno stále nedokážeme rozlíšiť alebo dodržať Božie príkazy, ale náš hriech je očistený Ježišovou jedinou a dostatočnou obetou. 

Žalmista pozoroval rovnaké rozhodnutia, ktoré robili ľudia okolo neho. Tí, ktorí dúfali v Pána, boli požehnaní a šťastní. Ale tí, ktorí odmietli jeho Zákon, boli odfúknutí ako plevy poháňané vetrom. Máme tu obraz, v ktorom človek vyhadzuje pšenicu do vzduchu. Ťažšie zrná padajú do koša a sú opäť vyhadzované hore. Ale s každým hodením sa odfukuje čoraz viac ľahších pliev, kým nie je všetko preč. Vidíte, že veriaci sú ako zrnká, ktoré sú uchovávané blízko Bohu? Ale neveriaci sú ako plevy, ktoré sú hnané kamkoľvek ich životná búrka zavedie. 

Ježiš hovorí svojim poslucháčom, že môžu zmeniť smer, kedykoľvek sa rozhodnú. Avšak najlepší čas to urobiť je práve teraz. „Robte pokánie,“ hovorí Pán, „lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ 

A znova, Ježiš hovorí: „Každý, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ Kríž je najvyšším symbolom sebazaprenia. Ježiš položil svoj život, aby sme sa rozhodli správne a boli požehnaní a šťastní. Toto zjavne nie je pozvánka na fyzickú smrť; pretože to nemôžeme robiť každý deň. Je to pozvanie, aby sme prestali žiť pre svoje vlastné uspokojenie a namiesto toho požehnávali ostatných. A Ježiš potom hovorí svojim poslucháčom kam táto voľba nevyhnutne vedie. „Kto stratí svoj život (život pre seba samého) pre mňa (vierou v Ježiša), zachráni si ho (zdedí večný život).“ Na druhej strane, tí, ktorí sa rozhodnú uspokojovať samých seba, stratia svoj život; nezdedia život večný. 

V niektorých spoločnostiach boli základné pravdy našej viery zabudnuté alebo ignorované. A takéto spoločnosti sú zriedka požehnané a šťastné. Ale pre tých, ktorí veria v tieto princípy, ako napríklad Mojžiš, Dávid a Ježiš alebo Katolícka cirkev alebo komunita Otcovho srdca, je život dobrý a bude sa len zlepšovať. To ukazuje, že naša viera je úžasný zážitok.

 
 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko


🔎 Desiata prednáška seminára Otcovo srdce.
📽  Zoznam všetkých zverejnených vyučovaní nájdete TU.
🔔 Upozornenia na Youtube vás nasmerujú na nové videjká.
👉 Upozorníme vás na ne aj na našom facebooku.
👍 Ich zdieľaním pomôžete šíriť posolstvo o Otcovej láske.

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu
Panduan Daftar QQ Pkv Games BandarQQ Pada Situs Judi BiangQQ