Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiŠtvrtok 19.11.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Rodičia majú oproti svojim deťom výhodu; majú viac životných skúseností. Pravdepodobne sa už párkrát pokúsili o niečo a zlyhali. Alebo videli, čo sa stane ostatným, keď urobia chybu. Pamätám si, ako som svojim deťom povedal, aby sa venovali štúdiu „Tvrdo pracuj a hraj sa, ale najskôr pracuj“. Ja sám som tak neurobil a ľutoval som to. Dary, ktoré som dostal, som nevyužil najlepšie. Teraz, keď mám viac životných skúseností, by som dal inú radu. Povedal by som: „Ak sa radi učíte, budete si čas v škole užívať.“ Ak sa potom budú riadiť radami, bude sa im dariť akademicky a zároveň sa budú baviť.

Ako by ste zareagovali, keby ste videli, ako sa niekto zle rozhodol, alebo keby odmietol vaše pokusy o jeho záchranu pred omylom? Cítili by ste sa urazení, pretože vás neposlúchol? Išli by ste preč? Alebo by ste pre neho plakali? Ježiš pozrel na Jeruzalem a jeho obyvateľov a plakal. Jasne videl, akí požehnaní by boli, keby vedeli, čo vedie k pokoju. Sám Ježiš je Kniežaťom Pokoja, ale nemohli ho spoznať. Namiesto toho nasledovali svoje vlastné plány, vybrali si vojnu proti Rimanom a boli zničení (v roku 70 po Kr.). Čo ma však na dnešnom čítaní zaráža, je milosť plynúca od Ježiša. Nehneval sa na nich. Neobviňoval ich. Jednoducho plače, pretože vie, čo sa stane, keď ľudia nevedia, čo vedie k pokoju; príde konflikt. To všetko sa stalo, pretože nepoznali čas svojho navštívenia. Nespoznali svojho Mesiáša, keď bol medzi nimi.

Ako môžeme vy a ja rozpoznať náš čas navštívenia? Ako môžeme vidieť Boha, keď je s nami? Peter počúval Ježiša. Pamätal si, aké dôležité bolo uvedomovať si prítomnosť Boha. Napísal, že ak medzi pohanmi žijete dobrý život, hoci vás obviňujú, že robíte zle, uvidia vaše dobré skutky ako odpoveď na svoje zlé skutky a v deň navštívenia budú oslavovať Boha (1 Peter 2,12) ). Verím, že rozpoznajú prítomnosť Boha v osobe, ktorá naďalej koná dobro.

Ak niekto robí chybu a vidíme, že sa to skončí zle, nesúdime ani nekritizujeme. Namiesto toho sa za nich modlíme so súcitom, pretože nevedia, čo vedie k pokoju. Je to skryté ich očiam. Ak nás obviňujú z toho, že robíme zle, neprerušíme vzťah s nimi. Naďalej reagujeme na ich zlé skutky dobrom (To robil Ježiš). Tým pre nich vytvoríme čas navštívenia; môžu ho spoznať, byť spasení a stretnúť sa s Bohom.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu