Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiŠtvrtok 2.7.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Žalmista napísal: „Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.“ Preto sú Pánove súdy veľmi odlišné od vašich a mojich súdov. 

Po prvé, naše rozsudky nie sú všetky pravdivé. Ježiš hovoril o sebe: „Ja som pravda.“ Naše súdy sú teda pravdivé, ak uvažujeme a hovoríme tak, ako myslí a hovorí Ježiš. V opačnom prípade to nemusí byť pravda. 

Po druhé, naše rozsudky nie sú všetky spravodlivé. Každý z nás má vlastný názor na to, čo je správne a čo zlé. Samotná skutočnosť, že medzi sebou nesúhlasíme, nám hovorí, že máme skreslené chápanie spravodlivosti. Ježiš radšej ponúka milosrdenstvo než spravodlivosť, pretože nás dokonale miluje. Keby sme mohli milovať tak, ako miluje on, všetky naše súdy by boli spravodlivé.

Ako teda môžeme využiť naše vlastné úsudky? Ježiš nám hovorí, že pre nás nie sú vôbec užitočné! Hovorí: „Nesúďte.“ Pozitívne aj negatívne rozsudky sú rovnako skreslené. Namiesto toho by sme sa mali modliť za danú situáciu, kým nebudeme vedieť, ako by to rozsúdil Ježiš a potom prenechať súd jemu. 

Je veľkou slobodou zanechať všetky vlastné názory. Na začiatok nám to pomáha počúvať. Potom to pomôže vyhnúť sa nutkaniu prevziať kontrolu nad situáciou. A po tretie, mení sa to ako hovoríme. Namiesto toho, aby sme sa snažili presvedčiť iného človeka, môžeme sa sústrediť na jeho potreby a budovať vzťah.

A aké sú výhody prenechania súdu Pánovi? Žalmista nám to hovorí. Osviežuje to dušu a dáva múdrosť jednoduchým. Čítajte žalm ešte raz pomaly. Je tam uvedených mnoho ďalších výhod. Koľko ich nájdete? Čo je pre vás najdôležitejšou výhodou? Prečo? Nech Duch Svätý vedie vaše uvažovanie a rozprávanie.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu