Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiŠtvrtok 21.5.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Na týchto dvoch čítaniach je niečo veľmi zvláštne. V Matúšovom evanjeliu sme čítali, že Ježiš hovoril k jedenástim. Bolo ich pôvodne dvanásť, ale Judáš Iškariotský bol mŕtvy. Keby len bol počkal na vzkriesenie, mohol činiť pokánie a Ježiš by mu odpustil. Avšak už nebol nažive, lebo neveril, že Ježiš vstane z mŕtvych. Niektorí z jedenástich tiež pochybovali. Predpokladám, že Tomáš bol jedným z nich. Ježiš im však dal veľké poslanie a potom vystúpil do neba. Posledné slová, ktoré povedal, boli: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

V knihe Skutkov apoštolov Lukáš zaznamenal, že jeho posledné slová boli „… budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ Potom vystúpil a oblak im ho vzal spred očí.

Neprekvapuje ma, že dvaja svedkovia si pamätali tú istú udalosť odlišne. Matúš si bezpochyby pamätal, že Ježiš s ním bude vždy, pretože to potreboval vedieť. A Lukáš si pamätal úlohu, ktorú mu Ježiš dal, pretože to bolo pre neho najdôležitejšie. Čo ma udivuje je to, že Ježiš hovorí: „Budem s vami až do skončenia sveta“ a okamžite ich opustí. Aký môže mať toto zmysel? Takto to chápem ja. Keď Duch Svätý prichádza k učeníkom na Turíce; je to duch Ježiša aj Otca. (Vychádza od Otca i Syna.) A pretože prichádza a žije v učeníkoch, Ježiš aj Otec môžu povedať, že budú s nimi až do skončenia sveta.

Čo je koniec sveta? Myslím, že učeníci to zistili, keď sa pýtali: „Pane, obnovíš teraz kráľovstvo Izraela?“ A Ježiš povedal, že im nebude oznámené, kedy sa to stane. Ježiš však súhlasil, že sa to jedného dňa stane. To bude koniec kráľovstva tohto sveta a začiatok nebeského kráľovstva. Pre každého z nás sa to stane v inom čase. Keď prídeme k viere, sme mŕtvi svetu, ale žijeme v nebeskom kráľovstve. Možno preto Ježiš povedal, že im nemôže povedať, kedy sa to stane.

Čo to znamená pre vás a pre mňa? Máme Ducha Svätého, a preto máme v sebe Ježiša aj Otca. A už sme v nebeskom kráľovstve. Jedného dňa sa svet skončí, ale nebeské kráľovstvo zostane a my v ňom budeme žiť večne. Mnoho našich priateľov a príbuzných je ešte stále vo svete. Duch Svätý nás však môže viesť v našich interakciách s neveriacimi. Potom ich môžu zmeniť slová, ktoré nám boli dané, aby sme povedali. Takže vedenie Ducha Svätého je veľmi dôležité a my sa môžeme naučiť rozoznávať to, čo nám Duch hovorí prostredníctvom našich vlastných myšlienok, predstavivosti, pocitov a skúseností.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte Otcovmu srdcu pre Slovensko 2%

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu