Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – štvrtok 23.6.2022

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiŠtvrtok 23.6.2022

Liturgické čítania na dnešný deň

Alžbeta bola dlhé roky neplodná. Niektorí si mysleli, že to znamenalo, že musela zhrešiť, no bola spravodlivá a bezúhonná (Lukáš 1,6). Spolu so Zachariášom, svojim manželom, boli vyvolení, a keď nastal správny čas, počala. Ich synom bol Ján Krstiteľ. Bol to on, kto pripravil cestu Ježišovi. Ježiš ho vyhlásil za najväčšieho, ktorý sa kedy narodil žene. Ale potom povedal, že my, ako deti Božie, sme väčší; aké vyznamenanie.

Toto sú pravdy, ktoré si môžeme vziať k srdcu:
Počúvaj slová Otca pre teba.

Pán ťa povolal od narodenia. Zastav sa a prijímaj.
Pán ti dal tvoje meno. Zastav sa a prijímaj.
Pán ťa vyviedol z lona tvojej matky. Zastav sa a zamysli sa.
Sformoval ťa a dal ti naplniť jeho zámery. Zastav sa a zamysli sa.
Ukrýva ťa vo svojej prítomnosti. Zastav sa a zamysli sa.
Dáva ti slávu. Zastav sa a zamysli sa.
Pán ťa pozná. Zastav sa a zamysli sa.
Vie, kedy sedíš a kedy stojíš; vie o tebe všetko. Zastav sa a zamysli sa.
Pán pozná a chápe tvoje myšlienky. Zastav sa a zamysli sa.
Pán ťa utkal v lone tvojej matky. Si úžasne stvorený v bázni. Zastav sa a zamysli sa.
Ktorá z týchto právd ťa obzvlášť zaujala alebo sa dotkla tvojho srdca? Otec sa cez ne snaží s tebou rozprávať.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko
Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láske

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Spôsob prijímania týchto emailov môžete upraviť alebo sa úplne odhlásiť z odberu