Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – štvrtok 25.6.2020

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiŠtvrtok 25.6.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Dnes budeme ďalej skúmať spojenie medzi láskou, srdcom a našou vôľou.

Ak majú ľudia rovnaké srdce, budú sa navzájom milovať; a budú chcieť robiť rovnaké veci.

Ježiš povedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo …“ Urobí to, čo si Ježiš praje, pretože má rovnakú perspektívu. Je to veľmi odlišné od toho, aby sa Ježišove slová brali iba ako otázka osobnej disciplíny. V prvom prípade sú srdce a vôľa ťahané rovnakým smerom. V druhom prípade idú opačnými smermi. Keď sa to stane, nakoniec srdce premôže vôľu. Preto sú novoročné predsavzatia zriedka úspešné a preto nachádza veľa ľudí útechu v drogách, alkohole, jedle atď. Ľudia chcú robiť správne veci, ale ich srdce je priťahované iným zdrojom útechy.

Ježiš povedal: ‘Nie každý, kto mi hovorí„ Pane, Pane,“ vstúpi do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca v nebi.‘ Prečo? Pretože keď prirodzene plníme vôľu Otca, je to preto, že naše boli srdcia zmenené, aby boli ako jeho. Na druhej strane, ak je pre nás Božia vôľa iba záležitosť osobnej disciplíny, je to preto, že naše srdcia ešte stále potrebujú zmenu. Siroty si budú myslieť, že nebo má zamknuté dvere a oni nemajú kľúč. Božie deti však vedia, že musia jednoducho zaklopať a dvere sa otvoria.

Teraz sa dostávame k známemu čítaniu a rozmýšľame v správnom kontexte. Ak človek počúva Ježiša a podľa toho koná (pretože majú rovnaké srdce); je ako človek, ktorý postavil svoj dom na skale. Skala je nebeské srdce. Keď príde búrka života, prirodzene urobí to, čo by urobil Ježiš, a jeho duša sa nikdy neotrasie. Ale kto počúva Ježišove slová a nekoná podľa nich (pretože jeho srdce priťahuje nejaká iná útecha); je ako človek, ktorý stavia svoj dom na piesku. Piesok je svetské srdce. Keď príde búrka života, obráti sa k svojej falošnej úteche a jeho duša padne.

Kto teda môže byť spasený? Nebojte sa. Sme spasení vierou v Ježiša. Chceme však aj život v plnosti a na ten majú vplyv motívy nášho srdca. Ak je našou vôľou, aby sa naše srdce zmenilo na nebeské srdce, potom to stačí. Keď sa vo viere obraciame k Bohu, Ježišova krv zmýva všetky naše nedostatky. Potom sme v očiach nášho Otca dokonalí. Ak však nechceme, aby sa zmenilo naše srdce, potom sa v búrkach života neobraciame k Bohu a z jeho ochrany nebudeme mať úžitok.

Viem, že ste v prvej kategórii. Preto čítate toto zamyslenie.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte Otcovmu srdcu pre Slovensko 2%

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu