Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiUtorok 13.10.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Niekedy zvyknem Robertovi povedať: „Čo chceš počuť ako prvé, dobré alebo zlé správy?“ Je to naozaj hlúpa otázka. Galaťania dostali najprv dobré a potom zlé správy. Pavlovo evanjelium bolo dobrou správou, vyjadrenou jediným slovom: milosť. Ste spasení skrze milosť, ona sama stačí. Kristus vydal seba samého za naše hriechy. Dobrá správa prináša pokoj. No potom prišli ďalší – kresťania, ktorí vychádzali zo židovského zákona – a priniesli zlé správy. Musíte byť obrezaní a dodržiavať všetky ostatné požiadavky Starého zákona.

V človeku je niečo, čo sa snaží získať si priazeň. Povzbudzujeme deti, aby robili správne veci a vyrábame im tabuľky, do ktorých si za každú splnenú úlohu nalepia hviezdičku. Keď je tabuľka vyplnená, dostane dieťa odmenu. V škole sú deti za dosiahnuté výsledky odmeňované slovami pochvaly, odznakmi, cenami a inými motivátormi. Pre mnohých ľudí je ťažké prijať darček bez toho, aby cítili potrebu sa zaň odplatiť. Dodržiavanie zákona je príťažlivé. Ak robím veci správne – inými slovami, ak dodržiavam zákon – získal som si priazeň. Tak to vo svete funguje.
Ale Kristus je iný. Jeho dar smrti na kríži nás vyslobodil z našich hriechov. Nemôžeme urobiť nič, čím by sme si ho zaslúžili. Prijímame ho vierou. Priorita viery bola potvrdená v príbehu Abraháma ešte dlho predtým, ako prišiel zákon. A Abrahámova viera mala dopad na všetky národy, vzišiel z nej Boží prísľub pre Židov aj pohanov.

Zákon bol vydaný na žiadosť človeka. Bolo potrebné odkryť ľudskú hriešnosť a potrebu Spasiteľa. Zákon sa dá prirovnať k väzeniu, ktoré obmedzuje ľudské správanie a drží nás v hriechu, kým viera neprinesie slobodu. Alebo k opatrovateľovi, ktorý dohliada na maloleté dieťa. Opatrovateľa bolo treba poslúchať, aby sa dieťa nedostalo do ťažkostí, kým dosiahne plnoletosť. Zákon je tiež podobný jarmu otroctva. Pod zákonom neexistuje sloboda. Mnoho väzňov, ktorí sa dostanú na slobodu, skončí opäť vo väzení, pretože nie sú schopní dodržiavať zákon. Veľa mladých ľudí na prahu dospelosti robí zlé rozhodnutia a žije nezdravým spôsobom. Zákon nie je riešením.

Kristus prišiel, aby nám dal slobodu – slobodu od obmedzení zákona a od zlyhania. Zákon a milosť sú v rozpore: nemôžem byť zároveň zviazaný zákonom aj slobodný. Ježiš dvíha jarmo, otvára dvere väzenia a stretáva sa s nami. Oblieka nás do seba a dáva nám svojho Ducha Svätého, ktorý nás mení zvnútra, takže naša túžba hrešiť sústavne slabne.

Pavol vyzýval Galaťanov, aby sa vrátili do slobody, ktorú dostali prostredníctvom viery, a aby prestali nasledovať zákon. Ježiš povzbudzoval farizeja, aby sa neurážal a nekritizoval. Sú chvíle, keď vidíš niekoho robiť niečo, o čom sa domnievaš, že to nie je správne? Vzdáš sa zákona a vyberieš si slobodu a milosť? Sú chvíle, keď si robíš starosti o to, čo si pomyslia iní ľudia, a snažíš sa vyzerať v ich očiach dobre? Čo by si mohol zmeniť?

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu