Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – utorok 16.2.2021

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiUtorok 16.2.2021

Liturgické čítania na dnešný deň

Existuje veľa detských kníh, založených na biblických príbehoch. Väčšinou sa začínajú udalosťami z Knihy Genezis – príbehom Adama a Evy a následne rozprávaním o Noemovej arche. Zastav sa na chvíľu a zamysli sa nad tým. Naše deti v ranom veku spoznávajú Boha, ktorý akoby potrestal svoje vlastné stvorenie v Adamovi a Eve, a potom zničil takmer všetkých ľudí, zvieratá a vtáky. Ako zareagujú malé deti na tieto informácie? Nemôžeme sa čudovať, ak reagujú skôr strachom pred Bohom ako láskou. A tieto prvé dojmy, vtlačené do mladých sŕdc, v nich zostávajú. Nedávno som si prezeral jednu takúto detskú Bibliu. Takmer všetky príbehy boli zo Starého zákona a opisovali starú zmluvu. Niekoľko príbehov rozprávalo o úžasných veciach, ktoré konal Ježiš. Ježiš teda vyzerá dobre, ale Boh môže na mladé mysle pôsobiť strašidelne.

Ježiš si bol plne vedomý rizík spojených so zameriavaním sa na strach. Preto povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa.“ Inými slovami, dávajte si pozor na také učenie, ktoré vnáša strach do ľudského srdca. Farizeji naučili ľudí báť sa Boha a Herodes ich naučil báť sa ľudskej autority. (Je lepšie báť sa Boha, ako nemať s ním vôbec žiadny vzťah, pretože silný Boh nás dokáže ochrániť. Ale vždy je lepšie prijímať jeho lásku, než žiť v strachu z neho.)

Učeníci si mysleli, že Ježiš hovorí o chlebe, ale Ježiš použil analógiu. Droždie nepozorovane ovplyvňuje celý chlieb, rovnako ako strach (a láska) nepozorovane ovplyvňujú celé ľudské srdce. A v obidvoch prípadoch, akonáhle dôjde k ovplyvneniu, nemožno ho zvrátiť ľudským úsilím. Preto Ježiš varoval učeníkov, aby si dávali pozor. Účinky strachu môže zvrátiť jedine Boh. Ježiš svojim učeníkom pripomenul ich úzkosť z toho, že mali po dva razy nakŕmiť zástup, a ako Boh premenil ich obavy na radosť, keď pre nich urobil nemožné – rozmnožil jedlo.

Ježiš svojim učeníkom položil otázku na zamyslenie: „Stále tomu nerozumiete?“ Preto sa neboj, ak sa tvoje deti naučili, že Boh je strašidelný. To je normálne. Deti sa často boja toho, čo je silnejšie, než oni. To, čo si zapísali do svojich sŕdc, nemôžeš zmeniť, ale Boh to môže urobiť. Znova a znova im hovor o tom, ako sa láska Boha Otca denno-denne dotýka tvojho srdca a Otec znásobí lásku zapísanú v ich srdciach.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko


🔎 Deviata prednáška seminára Otcovo srdce.
📽  Zoznam všetkých zverejnených vyučovaní nájdete TU.
🔔 Upozornenia na Youtube vás nasmerujú na nové videjká.
👉 Upozorníme vás na ne aj na našom facebooku.
👍 Ich zdieľaním pomôžete šíriť posolstvo o Otcovej láske.

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu
Panduan Daftar QQ Pkv Games BandarQQ Pada Situs Judi BiangQQ