Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – utorok 27.4.2021

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiUtorok 27.4.2021

Liturgické čítania na dnešný deň

Jeden zaujímavý verš z Prvého listu Korinťanom hovorí: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2,9) Inými slovami, Boží plán všetkých prekvapí. My ľudia často vidíme nezamýšľané následky našich činov. Boh je však iný – jeho plán vždy prináša také následky, aké zamýšľal. Takže ak chceš dôkazy o tom, že Boh plní svoje zámery (namiesto toho, aby sa splnili ľuďmi zamýšľané plány), hľadaj dobré následky, ktoré nikto nečakal. V dnešnom čítaní máme jeden skvelý príklad.

Veriaci, ktorí sa kedysi stretli v Jeruzaleme, sa rozutekali v dôsledku prenasledovania, ktoré sa začalo ukameňovaním Štefana. Niektorí odišli do Fenície na pobreží Stredozemného mora, západne od Izraela. Iní odplávali ďalej na Cyprus. A ďalší odišli na sever od Jeruzalema, ďaleko za Galileu, do sýrskej Antiochie. Inými slovami, kamkoľvek mimo dosahu chrámovej stráže. A keď sa dostali kam chceli, hovorili Židom o Ježišovi. Boh nespôsobil prenasledovanie veriacich, ale použil ho na šírenie Božieho slova ďaleko za hranice Izraela. Tento dobrý dôsledok bol pravým opakom toho, čo plánovali jeruzalemské autority.

V dnešnom čítaní nachádzame aj ďalší nezamýšľaný následok. Kto začal veľké prenasledovanie veriacich? Nik iný ako Šavol z Tarzu. Šavol bol najväčším nepriateľom novej cirkvi, ale Boh sa rozhodol, že ho použije na rozvoj práve tej cirkvi, ktorú prenasledoval. Nebolo to v pláne nikoho z ľudí, no bolo to v Božom pláne. Veriaci, ktorí utiekli do Antiochie, založili v tomto meste novú a rýchlo rastúcu cirkev. Jej členmi neboli Židia, ale pohania. Barnabáš bol poslaný, aby si to tam obzrel a našiel tam skutočnú vieru. Koho mohol Barnabáš nájsť v Sýrii, kto by mohol posilniť a povzbudiť miestnu cirkev? Šavla z Tarzu, ktorý sa sám stal veriacim. Barnabáš išiel do Tarzu, aby ho našiel a priviedol do Antiochie. A Šavol po celý rok vyučoval veľké množstvo ľudí. Božím plánom bolo použiť najväčšieho nepriateľa cirkvi na to, aby sa cirkev rozrástla nielen medzi Židmi, ale aj medzi pohanmi. Teda, medzi všetkými.

Keď si najbližšie uvedomíš úplne nezamýšľané, ale dobré následky, teš sa! Môžeš o týchto následkoch uvažovať a dozvedieť sa viac o Božom pláne. Koniec koncov, Duch Svätý ti tieto nezamýšľané následky zjavil z nejakého dôvodu. A všetko poznanie nás môže viesť buď k Bohu, alebo preč od neho. Závisí to od toho, čo sa s týmto poznaním rozhodneme urobiť. Modli sa teda k Otcovi, aby ti ukázal, ako toto novonadobudnuté poznanie môže požehnať teba alebo ostatných.

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko


🔎 Posledná prednáška seminára Otcovo srdce.
📽  Zoznam všetkých zverejnených vyučovaní nájdete TU.
🔔 Upozornenia na Youtube vás nasmerujú na nové videjká.
👉 Upozorníme vás na ne aj na našom facebooku.
🎧 Radšej počúvate? Web | Spotify | Apple podcasts
👍 Ich zdieľaním pomôžete šíriť posolstvo o Otcovej láske.

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu