Srdečne pozývame na 9. diecéznu púť rodín do Višňového, ktorá sa uskutoční 24. – 25. júna 2017.

 Téma je: “S Máriou sa žije ľahšie. S ružencom pôjdeš správnym smerom”.

Púť sa koná vždy z príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie. Do Višňového prichádzajúcu pútnici, aby prednášali svoje prosby Nebeskej Matke, ktorej milostivá socha je nad hlavným oltárom. V kostole sa nachádzajú aj relikvie krvi svätého Jána Pavla Veľkého, sv. Františka a sv. Hyacinty – deti z Fatimy.

Program:

24. júna 2017
15.00 h RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA + KORUNKA
16.00 h SVÄTÁ SPOVEĎ
16.45 h RADOSTNÝ RUŽENEC
17.30 h Môj aktívny život s Pannou Máriou a ružencom. Svedectvo Mgr. Antona Ďuranu, ktorý bol 20 rokov starostom obce
18.00 h SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. ThLic. MAREK HRIADEL, generálny vikár Žilinskej diecézy (spieva miešaný zbor SURSUM CORDA z Rosiny)
20.00 h KONCERT miešaného zboru SURSUM CORDA z Rosiny
21.00 h Ako cez náš kríž rástla naša viera – Michal a Magdaléna. Svedectvo rodičov o ich predčasne narodených dvojčatách
21.20 h FILM natočený podľa skutočnej udalosti. Príbeh plný lásky a viery
23.00 h TALIANSKA ADORÁCIA Ruženec v rukách otca, matky, detí
25. júna 2017
00.00 h MLÁDEŽNÍCKA SVÄTÁ OMŠA, celebruje JCDr. JOZEF BAGIN, PhD. Téma kázne: „Máriin ruženec ma premieňa v lepšieho človeka” (spieva zbor Višňové + Turie)
01.30 h KRÍŽOVÁ CESTA vo višňovskom Hájiku. Kráčame spolu so sv. Františkom a sv. Hyacintou z Fatimy
03.00 h TICHÁ ADORÁCIA
07.00 h BOLESTNÝ RUŽENEC
08.00 h SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mgr. MILAN BLAHA, višňovský rodák pôsobiaci v Paríži
09.30 h SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC – modlia sa otcovia a muži
10.00 h VIŠŇOVANKA – ženský spevokol Višňové
11.00 h SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje ThLic. ŠTEFAN FÁBRY, Th.D., kaplán, tajomník Diecéznej liturgickej komisie (spieva zbor Višňové + Turie)