Prezradíme Vám nášho hosťa na komunikačný víkend. Je ním psychológ a mediátor Mgr. Mário Schwarz, PhD.
nude rozprávať na tému:  RIEŠENIE KONFLIKTOV. 

Študoval psychológiu na UKF v Nitre, doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval výcvik v individuálnej psychológii „Summer Adlerian Institut“. Odborne sa profiluje v oblasti psychologického poradenstva, mediácie, koučingu a psychologickej diagnostiky. Pôsobil niekoľko rokov v Centre pomoci pre rodinu v Trnave.