Pane, Ty si povedal, že kto Ťa vyzná pred ľuďmi, toho aj Ty vyznáš pred Nebeským Otcom. Prosíme Ťa o požehnanie pre študentov, pedagógov i zamestnancov našej univerzity. Urob nás rodinou, svetlom, ktoré bude medzi ľuďmi svedčiť o Tvojej dobrote a láske. Amen.