basic1

POSLANIE CENTRA…

Poslaním je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov i celého univerzitného prostredia. Počas vyučovacích dní sú to najmä stretnutia v malých skupinách, prednášky pozvaných odborníkov (aj v priestoroch internátu, aby boli prístupnejšie pre študentov, ktorí neprídu do UPC). Ďalej sú to besedy pri krbe ( so zaujímavými hosťami), evanjelizačné víkendy a systematické katechézy, duchovné poradenstvo a spoveď, príprava pre manželstvo a rodinu, študentská omša, klubová činnosť, kultúrne akcie, večierky a priateľské posedenia, knižnica, vzájomná pomoc pri štúdiu, nadväzovanie priateľstiev, pomoc pri prekonávaní pocitu anonymity u prvákov, vytváranie zázemia medzi študentmi, ktoré človeku pomôže v problémoch (osobných, študijných, duchovných), rozvoj kultúrnej a spoločenskej dimenzie osobnosti študentov, duchovná podpora pre rozvoj odbornosti vo svojej profesii, hľadanie dialógu s tými, ktorí stavajú svoj život na iných hodnotách, alebo neuznávajú vyššie hodnoty. V čase, keď študenti nie sú v škole, centrum slúži na exercície, duchovné obnovy, vzdelávanie, porady, sústredenia, kurzy a podobne.

Program UPeCe -letný semester 2022/2023

Denne sv. omša v kostole na Vlčincoch:
-6.30
-17.30
30 minút pred sv. omšou je možnosť sviatosti zmierenia.
UPeCe – Paľova búda je otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 18.00
( spoločenské hry, šport, spoločenstvo, kávička, modlitba, priestor na štúdium)
Možnosť rozhovoru či sv. spovede po dohode s kaplánom.
Stretká:   utorok 19.00 internáty GH – Gama klub
                 streda 17.30 mládežnícka sv. omša ( Vlčince) a po nej ( cca 18.15) biblické stretko v klubovni Prístav pod kostolom
                 štvrtok 18.00 upratovacie stretko, spoločný čas, jedlo, práca, modlitba 😉

KRÁTKO Z HISTÓRIE…

Paľova búda bola v minulosti obľúbenou výletnou reštauráciou v žilinskom lesoparku. Poschodový drevený secesný objekt s dvoma vežičkami dal v roku 1925 postaviť žilinský hotelier Pavol Folkmann, po ktorom budova dodnes nesie meno “Paľova búda”. Pohostinským a zábavným účelom slúžila do roku 1938. Budovu potom odkúpil ženský rehoľný rád Sestier sv. Cyrila a Metoda.

Starali sa v nej o mentálne postihnuté dievčatá. Po zrušení reholí na Slovensku a zoštátnení objekt prevzal do správy rezort zdravotníctva. Zriadil sa v nej sociálny ústav pre mentálne postihnutých. V roku 1980 budovu pridelili Vysokej škole dopravy a spojov, ktorá tu na istý čas umiestnila časť vojenskej katedry. Po roku 1990 sa „Búda“ znova premenila na pohostinstvo. Avšak v rámci reštitúcii bol objekt v r.1996 definitívne vrátený sestrám cyrilometodkám, ale nie v najlepšom stave.

Začiatkom roku 1998 rehoľa poskytla budovu do dlhodobého bezplatného prenájmu (za cenu opravy) Univerzitnému pastoračnému centru, ktoré v tom čase zriadil Ján Chryzostom kardinál Korec na návrh biskupa Františka Rábeka – predsedu Komisie KBS pre univerzity. Budovu za veľkej pomoci žilinských veriacich a samotných študentov univerzity zrekonštruoval vtedajší správca ThLic. Ladislav Stromček. Jeho nasledovníkmi boli Mgr. Ing. Martin Štofko, Mgr. Richard Folučka a Mgr. Ing. Zdenko Mezovský.
V dnešných dňoch píšu novú históriu „Paľovej búdy“ študenti UPeCe sv. Pavla spolu s univerzitným kaplánom Mgr. Michalom Melišíkom. Môžeš sa pripojiť aj Ty!

KNIHA O PAĽOVEJ BÚDE

O histórii Paľovej budy sme pripravili publikáciu aj s fotografiami. Môžeš ju získať ak na účet UPeCe pošleš dar aspoň 15€ (do poznámky daj svoju poštovú adresu) alebo osobne v UPeCe za dar aspoň 10€. Podporíš tak život UPeCe a obnovu Paľovej búdy. UPeCe číslo účtu IBAN je: SK75 0900 0000 0050 3351 3729