More

Starts in 2 Days, 23 Hours

23. apríla 2018 19:00 - 20:00

More Dates

  • 23. apríla 2018
  • 30. apríla 2018
  • 7. mája 2018
  • 14. mája 2018

Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite, Univerzitná 1790/2, 010 08 Žilina, Slovensko

Pozývame ?a na pravidelnú svätú om?u, ktorá sa koná v kaviarni UPeCe. Po om?i je mo?nos? porozpráva? sa s priate?mi alebo zoznámi? sa s novými ?u?mi. Mô?e? si zahra? kal?eto, biliard alebo nejakú stolovú hru. Ak by si mal tú?bu prís? na spove?, po tejto om?i sa mô?e? dohodnú? s univerzitným kaplánom.