Poďakovanie Pánu Bohu za pomoc v UPeCe v roku 2022 a vízia do roku 2023

Poďakovanie Pánu Bohu za pomoc v UPeCe v roku 2022

Ďakujeme nášmu dobrému Pánovi za požehnanie i dobrodenia, ktoré nám preukázal v uplynulom roku. Zároveň prosím o jeho požehnanie do ďalších dní nastávajúceho roka.

10.novembra sme slávnosťou Veni sancte (sv. omša v kostole na Vlčincoch a neformálne pohostenie i predstavenie UPeCe v priestoroch Paľovej búdy) zahájili nový akademický rok (jubilejný 70.). Po období protipandemických opatrení začal v plnej kvalite 😊. Mali sme pravidelné stretnutia na internátoch Veľký diel, v klubovni Prístav i v priestoroch Paľovej búdy a tiež mládežnícke sv. omše (streda 17.30 Vlčince). V októbri sme mali kalčetový turnaj a v novembri, v spolupráci so študentkami Katedry marketingu na FRI, vedomostný kvíz. Počas voľných hodín k nám prichádzali študenti na kávu či čaj, samoštúdium či šport (hokejbal, ping pong, kalčeto, biliard). Študenti i zamestnanci univerzity prichádzali prijímať sviatosti či pomodliť sa do kaplnky pred sviatostného Ježiša. Semestrálne prednášky sme ukončili slávnostnou štedrou večerou (generálkou tej ozajstnej 😉) 16.12. (začali sme ďakovnou sv. omšou o 17.00 a pokračovali spoločným časom večere – nechýbali ani naši priatelia dobrovoľníci z akademickej obce a pomocníci UPeCe a večeru ukončila veselá stavba snehuliaka a guľovačka o 22.00)

Postupne rozširujeme povedomie otvorenosti areálu i vnútorných priestorov Paľovej búdy pre miestnu komunitu (UNIZA, Solinky, Vlčince). Spolupracujeme s farnosťami, firmami i rodinami. Paľova búda rada prichýli nielen univerzitnú rodinu, ale všetkých ľudí dobrej vôle. Opäť sa snažíme vrátiť do nej život Žilinčanov.

 • Na jar sa nám podarilo vysadiť nové stromčeky, ktoré nahradili staré a odumierajúce stromy. Tiež sme upravili dažďový odkvap a začali sme zachytávať dažďovú vodu, ktorú môžeme využívať na zavlažovanie rastlín v našej záhrade.
 • Zakúpili sme novú kosačku trávy
 • Tiež sme od parkoviska inštalovali technické kovové schodisko s nájazdovou plošinou pre vozíky, kočíky či starších ľudí.
 • Parkovisko sme posypali drveným kameňom, ktorým nám darovala firma DOLKAM Šuja a priviezla firma LIPCAR. Ďakujeme 😊.
 • Pred letom sme renovovali drevené stoly a lavice na terase a tiež vstupné bránky do areálu.
 • Od jari sa nám podarilo zvýšiť počet súkromných akcií, z ktorých prenájom nám pomohol pokryť rekonštrukčné a prevádzkové náklady.  Počas celého roka tak je možnosť pre širokú verejnosť využívať priestory Big hall, terasy i trávnatú plochu či altánok s ihriskami na oslavy, krstiny, posedenia, školenia. (kaviareň ponúka možnosť zabezpečiť cateringové služby)
 • Počas  sme pokračovali so svojpomocnou opravou náteru drevenej fasády (tmavohnedú farbu). Tiež sme obnovili náter altánku i zábradlia terasy.
 • V auguste sme obnovili schody do altánku (staré už časom zničila hniloba).
 • Počas leta sme vymaľovali knižnicu a schodiskovú chodbu. Do knižnice sme dostali od Univerzity novšie skrinky a tak sme ich previezli a uložili na svoje miesto 😊.
 • V septembri sme začali s optimalizáciou spotreby elektriny. Vymenili sme žiarivkové svietidlá za LED (chodby, Big hall).
 • V septembri nám stavebná firma sponzorsky dokončila obvodový múrik marmolitovou omietkou. Ďakujeme 😊 .
 • Počas jesene sa nám v spolupráci s UNIZA podarilo zakúpiť nové hokejky, florbalové hokejky, laptop, tonery do tlačiarní, kancelárske potreby. Za čo ďakujeme všetkým ochotným zamestnancom UNIZA.

Práce sa nám podarilo realizovať s pomocou darov dobrodincov, ktorí prichádzali na Paľovu búdu či posielali dary na účet, pomohli aj výnosy z prenájmov či 2%, práca dobrovoľníkov z radov študentov, absolventov či sympatizantov UPeCe. Nech Pán požehná i odmení dobrotu každého z nich + 😊

S Pomocou Božou i pomocou dobrovoľníkov z radov UNIZA, UPeCe i sympatizantov plánujeme v roku 2023 tieto aktivity:

 • Dokončiť obnovu drevenej fasády
 • Obnoviť poškodené schodisko na terasu a vytvoriť prístupový chodník pre pohodlnejší prístup
 • Asanovať starú zubom času poškodenú hojdačku a nahradiť ju novou
 • Vymeniť osvetlenie ihriska za úspornejšie LED svietidlá
 • K aktivitám pridať pôstnu duch. obnovu študentov i zamestnancov UNIZA
 • Ďakovné stretnutie členov UPeCe a dobrovoľníkov brigádnikov

Nech Pán požehnáva i sprevádza dielo Univerzitnej pastorácie i rozvoj komunity UPeCe pri UNIZA.

Prosíme o vaše modlitby za toto dielo.

Ďakujeme 😊 +

Michal Melišík

univerzitný kaplán

duchovný správca UPeCe sv. Pavla v Žiline