Kedy podporíš UPeCe (Univerzitné Pastoračné centrum pri Žilinskej Univerzite v Žiline) ?

(UPeCe ZA je nezisková mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Žilina)
Žijeme z pomoci a podpory druhých; usilujeme sa tvoriť jednu univerzitnú rodinu a spolu rásť v láske k Bohu
i blížnemu

 • keď budeš o nás rozprávať ďalším a pozveš ich do UPeCe
 • keď budeš spolu s nami vytvárať rodinu UPeCe
 • keď sa za nás budeš modliť
 • keď prídeš k nám a povieš: „dajte mi nejakú robotu, mám čas 2 hodiny“
 • keď k nám prídeš na brigádu (roboty je tu dosť) (brigádnici majú možnosť počas brigádnych dní prespať
  u nás na Paľovej búde)
 • keď si u nás niečo kúpiš v kaviarni
 • keď si u nás niečo vytlačíš
 • keď si prenajmeš altánok a urobíš si u nás opekačku, guľáš
 • keď si prenajmeš naše priestory pre potreby mládeže (víkendovka, duch.obnova, …)
 • keď hodíš pár drobných do pokladničky na UPeCE
 • keď nám poukážeš 2% z dane – LINK
 • keď pošleš dar na náš účet (do poznámky napíš dar) – naše číslo účtu je IBAN: SK75 0900 0000 0050 3351 3729
 • keď si objednáš knihu o Histórii Paľovej búdy (výrobná cena 10eur ) a pošleš nám na účet dar aspoň vo výške výrobných nákladov
 • keď vhodíš svoj dar do pokladničky pri vysokoškolskej sv. omši (ZA Vlčince streda 17:30 a Paľova búda
  utorok 12:00 (príležitostne aj inokedy))
 • keď nám sponzorsky daruješ služby svojej firmy alebo potrebný materiál