V prvý piatok mesiaca august sa rodina i niekoľko stoviek Žilinčanov prišlo rozlúčiť s Milošom Schneiderom, 42 ročným manželom a otcom 9 detí, no najmä veriacim kresťanom, členom nášho spoločenstva pri UPC. Po takmer ročnom ťažkom zápase podľahol vážnemu onkologickému ochoreniu.

Pohrebná svätá omša bola o 13.00 v kostole na Vlčincoch a pohrebné obrady na cintoríne v Budatíne. Svätú omšu celebroval otec Tomáš Galis, biskup Žilinskej diecézy, spolu s viac ako desiatkov kňazov. Homíliu mal žilinský dekan Richard Folučka, ktorý sa pútavo prihovoril k zúčastneným. Po obradoch sa pri spomienke na brata Miloša na Univerzitnom pastoračnom centre spoločenstvu prihovoril univerzitný kaplán Zdenko Mezovský ako aj manželka Lucia, ktorá sa všetkým poďakovala za modlitby a na základe obrazu a slova, ktoré dostala, vyjadrila nádej a presvedčenie, že jej manžel tento boj vyhral a že už je s Pánom.

Zosnulý zanechal svoju statočnú manželku Luciu a 9 detí vo veku 1 – 16 rokov, širšiu rodinu, no aj veľa priateľov z rôznych žilinských spoločenstiev a predovšetkým spoločenstva UPC Žilina. Milošova ťažká choroba dokázala zjednotiť veľké množstvo veriacich ľudí, dá sa povedať že po celom Slovensku. Počas choroby vďaka modlitbám, pôstom či adoráciám za jeho vieru a uzdravenie posilňoval vo viere a nádeji tisíce ľudí.

Priatelia rodiny Miloša Schneidera sa rozhodli manželke Lucii s deťmi naďalej pomáhať i finančne. Kto by cítil, že sa chce pridať, môže tak učiniť.