AKADEMICKÝ ROK 2017/2018:

  8:00 12:00 13:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Pondelok Svätá omša POHODOVÝ Pondelok
(pohodovo strávený čas
s pohodovými ľuďmi)
Utorok Svätá omša
taká rýchla 🙂
Za Horizont
(chvály pre
všetkých)
 Prednášky UPRATOVACÍ Utorok
Streda Práca,
dobrovoľnícke
brigády
SPOVEDNÁ Streda
(spoveď – kostol na Vlčincoch)
Svätá omša
(kostol na Vlčincoch)
Štvrtok Svätá omša
(po omši možnosť vyspovedať sa)
ŠPORTOVÝ Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa Výlety, hry