AKADEMICKÝ ROK 2018/2019:


 

  8:00 12:00 16:00 17:17 18:45 20:00
Pondelok Svätá omša POHODOVÝ Pondelok
(pohodovo strávený čas s pohodovými ľuďmi)
Utorok Svätá omša
taká rýchla 🙂
Prednášky Svätá omša
(u Saleziánov)
UPRATOVACÍ Utorok
Streda SPOVEDNÁ Streda
(kostol na Vlčincoch)
Svätá omša
(kostol na Vlčincoch)
Štvrtok Svätá omša (v rôznych časoch) ŠPORTOVÝ Štvrtok

(športovanie na rôzny spôsob + grilovačka)

Piatok  PRACOVNÝ Piatok (práca na UPeCe)
Sobota SPOLOČNE STRÁVENÁ Sobota (turistika, práca, zábava)
Nedeľa Nepracovná Nedeľa (výlety, hry) Svätá omša
(kostol na Vlčincoch)