UPeCe 2%

Drahí podporovatelia UPeCečka, na začiatku roka Vás chceme poprosiť o podporu pre Univerzitné pastoračné centrum v Žiline. Venujte 2% zo svojej zaplatenej dane. Vás to nestojí nič (okrem niekoľkých minút vášho času). Nám to však pomôže šíriť Božie kráľovstvo medzi študentami. Nejde nám iba o rozumové poznanie Boha, ale o životný štýl, zmenu zmýšľania a prežívanie života s Ním. Chceme, aby Božie slovo nebolo iba POČÚVANÉ, ale aj PREŽÍVANÉ. Táto vlna sa môže šíriť aj vďaka Vaším darom. Pre tých, ktorí nie sú zatiaľ schopní počúvať Božie slovo, sú pripravené iné aktivity. Tiež Vás prosíme, aby ste nás v modlitbe požehnali, najlepšie hneď teraz, aby ste na to nezabudli. 🙂


POSTUP POUKÁZANIA 2% ZO ZAPLATENEJ DANE pre Univerzitné pastoračné centrum pri ŽU (Paľova búda): Chcem si tento POSTUP vytlačiť (.pdf)


A/ Ak ste ZAMESTNANEC, ktorému vykonáva zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane:

  1. Do 14.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%
    (
    Dátum zaplatenia dane si viete zistiť z Potvrdenia, tiež z neho viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane)
  3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

B/ ŽIVNOSTNÍK, FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie,

Do 31.03.2024 odovzdajte daňové priznanie, v ktorom vypíšete oddiel “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane …“ s nasledujúcimi údajmi:

Údaje o prijímateľovi:

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 36139718
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Obchodné meno (názov): Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite
Sídlo:
Obec: Žilina
PSČ: 010 08
Ulica: Univerzitná
Číslo: 1790/2


C/ PRÁVNICKÁ OSOBA
V daňovom priznaní pre právnické osoby – oddiel VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi uvádzame vyššie.


Ak by ste nás aj v budúcom roku chceli podporiť poukázaním 2% z dane, dajte nám o tom vedieť na e-mail: upc.zilina@gmail.com. V čase, keď to bude aktuálne, Vám pošleme tlačivo na Vašu e- mailovú adresu.

Podporiť nás a naše aktivity môžete aj na čísle účtu: SK75 0900 0000 0050 3351 3729

S vďakou a požehnaním

UPeCe Žilina