Seminár Otcovo srdce – možnosť zažiť čas, v ktorom sa Váš vzťah s Bohom stane viac osobným

UPeCe pozýva zamestnancov a študentov Žilinskej univerzity v dňoch 13. – 18. februára 2020 na seminár Otcovo srdce s Robertom a Vicki de Hoxar. Termín semináru sme volili tak, aby sa dal čo najviac zladiť s vašimi pracovnými s študijnými povinnosťami. Seminár sa uskutoční v priestoroch UPeCe (Paľova búda) v uvedených dňoch v čase od 9:00 do 21:00. Začiatok je vo štvrtok o 18:00, koniec v utorok o 12:30. Prihlásiť sa môžete na  emaili vaska.upc@gmail.com. Vo videu si môžete vypočuť o čom seminár je a na oficiálnej stránke Seminára Otcovo srdce si môžete prečítať svedectvá mnohých ľudí, ktorým tento seminár už zmenil život. 

Pravidelný program UPeCe – možnosť sv. omše a adorácie pre študentov a zamestnancov ŽU

pondelok            sv. omša o 19:00 (kaplnka na UpeCe)

utorok                  sv. omša o 12:00 (kaplnka na UpeCe)

                               adorácia od 17:00 do 18:00 (kaplnka na UpeCe)

streda                  sv. omša o 17:30 ( v kostole na Vlčincoch)