Predvianočná spoveď na UPeCe – možnosť zažiť odpustenie a vrátiť sa k Otcovi

Univerzitný kaplán Zdenko Mezovský bude na UPeCe spovedať v predvianočnom čase v dňoch:

16. decembra od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00

17. decembra od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00

18. decembra od 14:00 do 16:00

19. decembra od 9:00 do 12:00

Čas sv. spovede si je potrebné rezervovať na tomto linku https://www.supersaas.sk/schedule/zdenkomezovsky/spoved  alebo prípadne priamo s univerzitným kaplánom telefonicky dohodnúť na tel. čísle 0903 556 675