Vízia UPeCe na rok 2021

Milí naši UPeCečkári 😊

Máme pred sebou rok 2021. Bude výrazne ovplyvnený COVID19, ale zároveň ponúka nové možnosti žitia našej univerzitnej rodiny a ohlasovania evanjelia.

S Božou pomocou sa budeme usilovať vytvárať nové priateľstvá a spolu kráčať životom i k Ježišovi.

Plánujeme: (podľa možností aktuálnej epidemiologickej situácie)

 • Spoločné výlety do prírody, opekačky, (aspoň v malých skupinkách), púte, duchovné aktivity
 • Sväté omše na Paľovej búde (pôst a advent – + katechéza)
 • Pozývať ľudí do našej samoobslužnej kaviarne (vytvárať rodinnú atmosféru v UPeCe 😊)
 • Príležitosť k svätej spovedi (po dohovore s kňazom)
 • Rozvíjanie vzájomných vzťahov s univerzitou i ľuďmi, ktorí prichádzajú do UPeCe
 • Rozbehnúť stretnutia vysokoškolákov (duchovné, tematické besedy)
 • Ponúknuť priestory UPeCe na duchovné obnovy mladých, zvýšiť využitie altánku a priestorov ihrísk i Paľovej búdy
 • Rozširovať povedomie o UPeCe prostredníctvom študentov, profesorov, plagátov, internetu, osobných kontaktov, …
 • Vytvoriť príležitosť zapojiť sa do skrášľovania záhrady a zároveň sa niečomu v záhrade priučiť
 • Vytvoriť priestor pre angažovanie mladých v sociálnej oblasti (pomoc pri starkých v DSS, pomoc pri službách Diecéznej charity, pomoc budúcej generácii študentov)
 • Vytvárať a ponúkať priestor na modlitbu i prácu a tak pomáhať rozvoju mladých ľudí
 • Vytvárať prieniky medzi UPeCe a farnosťou
 • Priniesť UPeCe na internáty ŽU

Materiálne by sme radi pokračovali vo zveľaďovaní Paľovej búdy:

 • budeme sa učiť citlivo vnímať a pristupovať k Božiemu stvorenstvu k prírode.
 • Rozvíjať separovaný zber
 • Začať s rekonštrukciou kotolne, aby bola ekologickejšia a bezpečnejšia. (výmena kotla, optimalizáci kúrenia a vodovodu)
 • Skontrolovať, opraviť a namaľovať strechu.
 • Zvýšenie bezpečnosti Paľovej búdy a všetkých jej návštevníkov (rekonštrukcia bleskozvodu, istiacich prvkov elektrických rozvodov, aktualizácia protipožiarneho projektu a jeho postupná realizácia, aktualizácia potrebných revízií)
 • vytvoriť možnosť uskutočniť 2 akcie v areáli Paľovej búdy naraz (1 v altánku, 2. na terase) vybudovaním ohniska pred budovou
 • v kuchynke Paľovej búdy inštalovať umývačku riadu, ktorá uľahčí život účastníkom akcií mladých v Paľovej búde
 • odstrániť zo záhrady stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť návštevníkov (postupne odumierajú) a zároveň vysadiť nové
 • rekonštruovať plochu pre autá
 • vybudovať chodník okolo Paľovej búdy
 • hľadať možnosti efektívneho využitia Paľovej búdy a jej areálu
 • zháňať nové zdroje, ktoré pomôžu skrášliť a zefektívniť život Paľovej búdy a zároveň znížiť emisie vyprodukované jej životom

Príď sa presvedčiť na vlastnej koži. Príď medzi nás. Tešíme sa na každého, kto príde 😊 .

Sleduj: www.upc.uniza.sk, fb: UPeCe Žilina

Ďakujeme za vaše modlitby, dary i konkrétnu pomoc našej UPeCe rodine 😊 . Možnosti podpory nášho života nájdeš TU.

Univerzitný kaplán a duchovný správca UPeCe Žilina Michal Melišík