Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – nedeľa 19.6.2022

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiNedeľa 19.6.2022

Liturgické čítania na dnešný deň

O Ježišovi sa všade hovorilo a každý mal na to nejaký názor. Niektorí ľudia sa domnievali, že Ján Krstiteľ znovu ožil. Herodes dal Jána sťať, ale keď počul o Ježišovi, usúdil, že Ján vstal z mŕtvych (Marek 6,16). Iní si mysleli, že bol Eliáš. Malachiáš predpovedal návrat proroka Eliáša, a tak si niektorí ľudia mysleli, že Ježiš naplnil toto proroctvo. Dokonca aj sám Ježiš povedal, že Ján Krstiteľ naplnil Malachiášovo proroctvo. Iní sa domnievali, že bol podobným prorokom ako iní veľkí proroci v minulosti. Ale on bol, a stále je, oveľa viac než veľký prorok. Môžeme načúvať názorom iných ľudí ale sami za seba sa musíme rozhodnúť, kto je Ježiš.  

Ježiš položil otázku, ‘Za koho ma pokladáte?‘. To je otázka, ktorú si musí zodpovedať každý; náš večný osud závisí od odpovede na túto otázku. Tak sa na chvíľu zastav a rozhodni sa, kým je pre teba Ježiš. Tvoja odpoveď odzrkadľuje tvoj vzťah s ním a tvoje pochopenie toho, kým je a čo pre teba urobil. Po prvé a predovšetkým je to Mesiáš, pomazaný a vyvolený. Židia očakávali, že ich vyslobodí z rímskeho útlaku a obnoví im kráľovstvo. Áno, je naším vysloboditeľom a áno, obnovuje kráľovstvo, ale nie vo svetskom význame. Sme oslobodení od našich hriechov a obnovení pre nebeské kráľovstvo. Keď Peter prehlásil, že Ježiš je Mesiáš, možno mal svetské chápanie, ale Ježiš rýchlo načrtol inú perspektívu tým, že predpovedal svoju smrť a vzkriesenie.

Potom Ježiš povedal, ‘Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.‘. Chápeme bolesť a utrpenie kríža a tak vziať na seba svoj kríž je náročnou cestou, ak to znamená, že vstúpime do bolesti a utrpenia. ‘Ježišu, chcem ťa nasledovať, ale s nesením tohto kríža si nie som celkom istý’. Pred nedávnom som Otcovi položila otázku. Keď mu položím otázku, niekedy dostanem okamžitú odpoveď a inokedy musím na ňu dlho čakať. Tentokrát som dostala okamžitú odpoveď. Myslím, že to bolo kvôli dôležitosti tejto otázky. Spýtala som sa,  ‘Čo je to kríž?’ Odpoveď znela ‘Je to moja láska’. Mohlo by to byť tak, že kríž, ktorý máme na seba vziať, je milovať tak ako miloval Ježiš. Môžeme to robiť každý deň. Nasledujeme ho, keď tak robíme, a jeho láska je sebaobetujúca láska, ktorá zapiera seba samého. Je to tiež v súlade s prikázaním, ktoré nám dal. Tak sa modlím, ‘Ježišu, pomôž mi milovať tak ako si miloval ty’. Pridáš sa v tom ku mne?

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko
Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láske

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Spôsob prijímania týchto emailov môžete upraviť alebo sa úplne odhlásiť z odberu